top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Młody filmowiec - warsztaty filmowe
Prowadzący: Fundacja Poznańska Szkoła Filmowa Krzysztof Matusiak, 
Magdalena Ślusarczyk
Kontakt:
mail: kontakt@poznanskaszkolafilmowa.pl
Tel: 660 066 706

Plan zajęć:
Cena: Cena: 60 minut zajęć – 48 zł


Forma rozliczenia:
Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy 
szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po 
przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela 
liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata 
za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.

Informacja o zajęciach:
W tym roku po raz pierwszy organizujemy warsztaty filmowe dla wszystkich 
zainteresowanych filmem, animacją poklatkową, produkcją filmową, 
nagrywaniem filmów, oświetleniem scen, nagrywaniem dźwięku, tworzeniem 
scenografii, kostiumów do filmu, a nawet… występowaniem przed kamerą. 
Program kursu jest dopasowany do wieku dzieci; będziemy pracować na 
profesjonalnym sprzęcie filmowym, który zostanie szczegółowo omówiony 
podczas zajęć. Skupimy się na praktycznym zastosowaniu umiejętności w 
realnych projektach filmowych. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu 
i zaangażowaniu każdy uczestnik/ uczestniczka kursu będzie miał/a 
możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności i wiedzy potrzebnej do 
rozpoczęcia swojej przygody w świecie filmu. Zapraszamy na warsztaty.

Informacja o prowadzących:
Magdalena Ślusarczyk – założycielka Fundacji Poznańska Szkoła Filmowa, 
reżyserka filmowa i producentka. W Poznaniu brakowało jej miejsca, gdzie 
młodzi ludzie mogą się spotkać i wspólnie tworzyć filmy, dlatego 
zdecydowała się na założenie fundacji. Wierzy, że w Poznaniu mogą 
powstawać filmy i możemy zobaczyć miasto Poznań na dużym ekranie.

Krzysztof Matusiak - absolwent Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu, 
operator kamery, montażysta, producent teledysków dla poznańskich 
artystów, twórca reportaży, dokumentów, relacji z torów wyścigowych.

Żeby zapisać się na warsztaty filmowe trzeba wypełnić deklarację 
uczestnictwa znajdującą się w sekretariacie szkoły.
bottom of page