Private High School GES
obrazek

 

IMIĘ, NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

KWALIFIKACJE


Magdalena Banaszak

Magdalena Banaszak

- wicedyrektor ds. dydaktycznych

j. polski

AD DELIBERANDUM

Drzewo to, moim zdaniem, pewien ład. Ale ład jest tutaj jednością, która scala to, co różnorodne. Na jednej gałęzi ptak uwił gniazdo, ale na drugiej gniazda nie ma. Na jednej są owoce, na innej - nie. Jedna rośnie ku niebu, druga chyli się ku ziemi. Ale moi generałowie rządzą się wyobrażeniem o wojskowej defiladzie i twierdzą, że ład panuje tylko wśród przedmiotów, które się niczym między sobą nie różnią. Toteż, gdybym im dał wolną rękę, postanowiliby ulepszyć święte księgi, ukazujące ład Bożej mądrości, i uporządkowaliby litery, gdyż nawet dziecko pozna, że w książce litery są zupełnie wymieszane. Daliby więc razem wszystkie A, wszystkie B, wszystkie C - aż otrzymaliby książkę w pełni uporządkowaną. Książkę w sam raz dla generałów.

Antoine de Saint-Exupery „Twierdza”


WYKSZTAŁCENIE:

 1. Centrum Edukacji Obywatelskiej – Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (w trakcie/od listopada 2012r.)
 2. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu − Zarządzanie oświatą (studia podyplomowe)
 3. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska „Milenium” w Gnieźnie - Język polski (studia podyplomowe)
 4. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii - Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (studia podyplomowe)
 5. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne (studia dzienne, magisterski)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie warsztatowe: „Skuteczne komunikowanie się. Elementy asertywności. Rozwijanie myślenia pozytywnego”
 2. Szkolenie warsztatowe: „Kinezjologia pedagogiczna Paula Dennisona”
 3. Seminarium ODN „Ze sztuką przez wieki” część I, II, III i IV
 4. Kurs ODN „Jak uczyć efektywnego uczenia się”
 5. Konferencja Ośrodka Szkoleniowego Instytutu Badań w Oświacie „Edukacja dzieci sześcioletnich w szkole”
 6. Szkolenie Ośrodka Szkoleniowego Instytutu Badań w Oświacie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Integralny rozwój ucznia”
 7. Konferencja ODN „Wychowanie wobec dekady zrównoważonego rozwoju”
 8. Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Akademia Otwartego Umysłu − Dylematy edukacji XXI wieku” (cykl wykładów)
 9. Kurs ODN „Pozyskiwanie funduszy dla szkół. Budowa projekt edukacyjnego”
 10. Szkolenie Ośrodka Szkoleniowego Instytutu Badań w Oświacie „Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu problemów”
 11. Konferencja Wydawnictw Szkolnych PWN „Edukacyjna r-e-wolucja. Nowa dydaktyka i nowe technologie w szkole”
 12. Szkolenie Centrum Administracji i Biznesu „Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci. Konflikty klasowe i metody ich rozwiązywania”
 13. Konferencja szkoleniowa Centrum kompetencji Forum „Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 w oparciu o aktualne zmiany w prawie 9 września”
 14. Warsztaty edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej „Filmoteka Szkolna. Akademia!”
 15. Konferencja szkoleniowa Centrum kompetencji Forum „Obowiązki zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po 1 lutego 2011r.”
 16. Konferencja szkoleniowa i warsztaty Centrum kompetencji Forum „Tworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Uczniów (KIPU) oraz Indywidualnych Programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)”
 17. Konferencja Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
 18. Kurs Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”
 19. Konferencja szkoleniowa i warsztaty Centrum kompetencji Forum „Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2011/2012 w oparciu o zmiany prawne i wymagania MEN”
 20. Kurs Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Praca z tekstem kultury na lekcjach języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej”
 21. Kurs Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Różne sposoby pracy z tekstem poetyckim”
 22. Seminarium Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Nauczyciel w roli opiekuna stażu”
 23. Konferencja Ośrodka Szkoleniowego Instytutu Badań w Oświacie „Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach”
 24. Kurs ODN „Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole. I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna”
 25. Kurs ODN „Absolwent szkoły podstawowej w gimnazjum – polonistyczne przygotowanie szóstoklasisty”
 26. Konferencja ODN „Nie zmuszaj dziecka do aktywności, lecz wyzwalaj aktywność”
 27. Kurs ODN „Kształtowanie poprawności językowej uczniów w wypowiedziach pisemnych i ustnych”
 28. Kurs Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ocenianie kształtujące”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1995 - 1998) - Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” - Nauczyciel nauczania początkowego.
 2. (01.- 06.1997) - Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” - Pedagog szkolny.
 3. (1998 - 1999) - Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” - Nauczyciel - wychowawca klasy IV; pilotaż reformy edukacji - nauczanie blokowe
 4. (od 1999) - Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (zajęcia popołudniowe dla dzieci dysfunkcyjnych - dysleksja, dyskalkulia itp.)
 5. (2000 - 2003) Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 − nauczyciel nauczania początkowego
 6. (2003 - 2007) Przedszkole Artystyczne „Plastonutki” - nauczyciel zerówki
 7. (2004 - 2007) Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 − nauczyciel języka polskiego
 8. (2007 - 2009) Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 − nauczyciel nauczania zintegrowanego
 9. (od 2009) - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - pracownik dydaktyczny

PUBLIKACJE:

 1. W. Dziabaszewski, M. Banaszak Dlaczego edukacja ekologiczna? [w:] Gry dydaktyczne w edukacji ekologicznej, red. L. Domka, W. Dziabaszewki, M. Banaszak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1995
 2. M. Banaszak, J. Krzyżanek, W. Dziabaszewski Bóg we mnie. Ja w świecie. Podręcznik sześciolatka, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1998
 3. M. Banaszak, J. Krzyżanek, W. Dziabaszewski Bóg we mnie. Ja w świecie. Podręcznik dla dorosłych, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1998
 4. M. Banaszak, B. Olejniczak Studenckie Koło Naukowe Ekopedagogów UAM Poznań w kreowaniu efektywnej edukacji środowiskowej i ekologicznej [w] XXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn 2000
 5. M. Banaszak Przyroda Polski, Publicat, Poznań 2005
 6. M. Banaszak Historia i przyroda. Kompendium szóstoklasisty, Papilon 2010

AD DELIBERANDUM

Bo podobnie jak o drzewie, nic nie wiesz o człowieku, jeśli go podzielisz na momenty trwania i pokawałkujesz wedle tego, co go odróżnia. Drzewo to wcale nie nasienie, a potem łodyga, potem pień gibki, wreszcie suche drewno. Nie trzeba go dzielić, by poznać. Drzewo to potęga, co wolno zaślubia niebo. Podobnie i ty, mały człowieku. Bóg sprawia, że rodzisz się, rośniesz, że wypełniają cię kolejno pragnienia, żale, radości i cierpienia, wściekłość i przebaczenie - a potem bierze cię do siebie z powrotem. Nie jesteś jednakże ani uczniem, ani małżonkiem, ani dzieckiem, ani starcem. Jesteś tym, który szuka swojej pełni.

Antoine de Saint-Exupery „Twierdza”


Tomasz Babiarz

Tomasz Babiarz

- dyrektor ds. wychowawczych

wspomaganie rozwoju ucznia

WYKSZTAŁCENIE:

 1. (XI.2014 - aktualnie) dwuletni cykl szkoleniowy Szkoły Trenerów „Sieć” we Wrocławiu rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 2. (III.2013 - II.2014) Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, "Praca z rodziną w ujęciu systemowym - KURS ZAAWANSOWANY".
 3. (IV.2012 - III.2013) Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, "Praca z rodziną w ujęciu systemowym".
 1. (aktualnie) Finalizowanie pracy doktorskiej. Zakres tematyczny: Psychologiczno - pedagogiczne wspomaganie rodziny. Kompleksowe rozwiązania na rzecz dziecka i rodziny w Polsce. Praca z rodziną dysfunkcyjną.
 2. (X.2005 – VI.2010) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia doktoranckie
 3. (X.2002 – VI.2005) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie, specjalność: poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne
 4. (X.2000 – VI.2002) Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, studia magisterskie, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie pt. „Negocjacje i mediacje rodzinne” (prowadzący: mgr K. Korona)
 2. Szkolenie pt. „Psychoterapia wg Miltona Ericksona” (Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu)
 3. Szkolenie pt. „Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie” (PARPA)
 4. Szkolenie pt. „Praca z ofiarami przemocy domowej” organizowany przez PCPR w Cieszynie
 5. Szkolenie pt. „Praca z rodziną dysfunkcyjną” organizowany przez PCPR w Cieszynie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (X.2005 – aktualnie) Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”
  Stanowisko: wykładowca
  Prowadzone przedmioty:
  1. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej,
  2. Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej,
  3. Teoretyczne podstawy wychowania.
  4. Pedagogika opiekuńcza
 2. (X.2005 – aktualnie) Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie
  Stanowisko: wykładowca
  Prowadzone przedmioty:
  1. Warsztat pracy z rodziną,
  2. Warsztat pracy z grupą,
  3. Diagnoza w socjoterapii,
  4. Teoretyczne podstawy opieki i wychowania,
  5. Współpraca placówek opiekuńczo wychowawczych z rodziną.
 3. (I.2007 – XII.2011) Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu
  Stanowisko: terapeuta
  Obowiązki: prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców; indywidualna praca korekcyjno – kompensacyjna; poradnictwo specjalistyczne; prowadzenie szkoleń i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych.
 4. (II.2007 – VI.2008) Projekt EFS: „SPRÓBUJ INACZEJ” - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcjonalnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka.
  Obowiązki: Prowadzenie cyklicznych warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki oraz zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży
 5. (II.2006 – XII.2006) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
  Stanowisko: specjalista ds. przemocy w rodzinie
  Obowiązki: poradnictwo specjalistyczne; indywidualna praca z ofiarami oraz sprawcami przemocy domowej; diagnoza oraz terapia pedagogiczna dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej; prowadzenie współpracy z instytucjami m.in. Sądem, Policją, Prokuraturą KOPD, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; prowadzenie psychoedukacji; prowadzenie szkoleń z zakresu przemocy domowej.

Magdalena Cagara

Magdalena Cagara

- psycholog

- terapeuta
- wychowawca kl. 7D

wspomaganie rozwoju ucznia

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia wyższe magisterskie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek – psychologia, specjalizacja – psychologia kliniczna
 2. Universite d’Ottawa – University of Ottawa (Kanada), Faculte de sciences socials – Faculty of Social Sciences (Nauki Społeczne), specialization – Psychologie (kierunek: psychologia)
 3. Certification bilingue – edukacja w szkole średniej o profilu polsko – francuskim i uzyskanie francuskiego dokumentu dwujęzyczności

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. „Praca z rodziną w ujęciu systemowym” – Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Wrocław Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – w trakcie szkolenia (150 godzin)
 2. „Szkoła Trenerów „Sieć” – Wrocław rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne” – dwuletni cykl szkoleniowy organizowany przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” – w trakcie szkolenia
 3. „Świadoma komunikacja – słowa oknami albo murami – warsztat inspirowany Porozumieniem Bez Przemocy Marshalla Rosenberga” w Instytucie Rozwoju Nowych Doświadczeń w Nowej Górce k/ Poznania (15,5 godzin warsztatowych)
 4. „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej” w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Filia w Poznaniu i Łodzi (75 godzin szkoleniowych)
 5. „Terapia rodzin – cykl szkoleniowy” w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Filia w Poznaniu (90 godzin szkoleniowych)
 6. „Zasady psychoterapii krótkoterminowej” w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Filia w Poznaniu (15 godzin szkoleniowych)
 7. „Jak przerwać niemożliwe – terapia uzależnień” w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Filia w Poznaniu (14 godzin szkoleniowych)
 8. „Elementy muzykoterapii w praktyce pedagogicznej” I, II i III stopnia – kurs doskonalący organizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie (60 godzin szkoleniowych)
 9. V Ogólnopolska Sesja Warsztatowa „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych” zorganizowana przez Specjalność Rytmika Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (16 godzin warsztatowych)
 10. „Muzyka w procesie uczenia się i terapii” – szkolenie z zakresu muzykoterapii w Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie (18 godzin szkoleniowych)
 11. „Warsztaty z muzykoterapii Jacka Ostaszewskiego” (20 godzin warsztatowych)
 12. „W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych” w ramach szkoleń Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Filia w Poznaniu (14 godzin szkoleniowych)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. 2012 do chwili obecnej – Fundacja „Dziecko w Centrum” – współtworzenie i realizacja zajęć w Świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej w Puszczykowie
 2. 2012 – Fundacja „Raz, Dwa, Trzy” – tworzenie i realizacja zajęć w świetlicy socjoterapeutyczno-środowiskowej Wirach k/Poznania
 3. 2012 – Centrum Innowacji Społecznej Fundacja „SIC!” – „Potrafię więcej – warsztat umiejętności pracy z trudnym dzieckiem, nastolatkiem”, Poznań
 4. 2012 – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – opracowanie diagnozy klasy, informacje zwrotne dla nauczycieli, sporządzenie programu naprawczego
 5. 2011 – Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek” w Ostrowie Wielkopolskim – diagnoza dziecka i informacje zwrotne dotyczące pracy wychowawców
 6. 2011 – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka –współtworzenie i realizacja zajęć w Świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej w Puszczykowie.
 7. 2004 – 2011 – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu, stanowisko – psycholog
  Zakres obowiązków:
  - przygotowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
  - przygotowanie i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
  - prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi,
  - konsultacje indywidualne z rodzicami, opiekunami, pedagogami,
  - konsultacje indywidualne dla młodzieży,
  - zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą,
  - sporządzanie indywidualnego planu terapii dziecka oraz ewaluacja postępów dziecka w terapii,
  - sporządzanie diagnoz,
  - współpraca z innymi placówkami.
 8. 2008 – Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów z zakresu muzykoterapii oraz zasad pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach konferencji organizowanej przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu
 9. 2007 – 2008 – Projekt EFS „Spróbuj inaczej – systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcjonalnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka” – prowadzenie cyklicznych warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki oraz zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży
 10. 2005 – 2007 – Cykliczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich w ramach Warsztatów dla Dyrektorów i Nauczycieli Wielkopolskich Szkół Średnich
 11. 2006 – Realizacja programu „Wspólnie tworzymy zdrowe społeczeństwo, a Ty bądź autorem swojego życia” we współpracy z Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu
 12. 2006 – Warsztat dla młodzieży „Przemoc jako destrukcja miłości i twórczości”, Liceum Plastyczne w Poznaniu
 13. 2005 – „Warsztaty dla dzieci z zakresu psychoprofilaktyki uzależnień – program autorski” we współpracy ze Stowarzyszeniem Obrony Przed Przemocą VICTORIA
 14. 2005 – Fundacja „Familijny Poznań” – muzykoterapia w świetlicy socjoterapeutycznej „Otwarte serce”

PRACA WŁASNA – ROZWÓJ OSOBISTY TERAPEUTY:

 1. 2012 – Grupa terapeutyczna dla terapeutów – Gabinet Psychoterapii „Balans” w Poznaniu
 2. 2011 – Trening interpersonalny w ramach Szkoły Trenerów „Sieć” – Wrocław
 3. 2008 – 2010 – Psychoterapia własna – Instytut Rozwoju Nowych Doświadczeń w Nowej Górce k/ Poznania
 4. 2006 – 2007 – Grupa terapeutyczna dla terapeutów organizowana przez Polski Instytut Ericksonowski, Filia w Poznaniu
 5. 2006 – „TaKeTiNa” – praca ze świadomością i rytmem ciała – trening rozwoju osobistego w Instytucie Rozwoju Nowych Doświadczeń w Nowej Górce k/ Poznania/ Polski Instytut Ericksonowski (20 godzin treningowych)
 6. 2005 – 2006 – Psychoterapia własna – Polski Instytut Ericksonowski, Filia w Poznaniu
 7. Superwizja pracy zawodowej we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Wrocław Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Przystański Piotr

Piotr Przystański

- wychowawca kl. 8C

psycholog


Maria Prusiewicza

Maria Prusiewicz

- wychowawca kl. 3A i 3C

edukacja wczesnoszkolna

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Studia wyższe magisterskie, Wydział Nauk Społecznych - Kierunek pedagogika: opiekuńczo- wychowawcza
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Studia Podyplomowe, Wydział Studiów Edukacyjnych - Kierunek nauczanie początkowe
 3. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Studia Podyplomowe, Kierunek: biologia
 4. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Studia Podyplomowe, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - Kierunek: przyroda

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie „Od dysgrafii do kaligrafii- nowa seria zeszyt w ortograffiti”
 2. Szkolenie zorganizowane przez COD „Jak aplikować do funduszy strukturalnych UE - zasady planowania projektów i wypełniania wniosków o dotacje”
 3. Kurs Programu KREATOR „Wprowadzanie umiejętności kluczowych do procesu dydaktycznego”
 4. Szkolenie „Wewnątrzszkolny system oceniania. Budowanie szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania”
 5. Szkolenie „Kierowanie grupą rówieśników - wyzwaniem wychowawczym i szansą na sukces”
 6. Kurs ODN „Pomiar dydaktyczny w nauczaniu początkowym”
 7. ODN Warsztaty metodyczne przygotowujące do realizacji projektu „Od grosika do złotówki - edukacja finansowa w kształceniu zintegrowanym”
 8. Szkolenie zorganizowane przez KCEN „O przyczynach nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki”
 9. Warsztaty zorganizowane przez Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ „Międzykulturowość i regionalizm w edukacji wczesnoszkolnej”
 10. ODN Warsztaty „Kary dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym”
 11. Kurs komputerowy INTEL - „NAUCZANIE KU PRZYSZŁOŚCI”
 12. Kurs CMPP „Doskonalenie nauczycieli klas I-III zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w edukacji”
 13. Systematyczny udział w zajęciach wykładowo warsztatowych organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Nowatorów na rzecz Jakości Edukacji Edukacja Jutra - Odział Regionalny w Śmiglu
 14. Kurs doskonalący organizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART.) A. GOLDSTEINA JAKO METODY OCHRONY MŁODZIEŻY PRZED AGRESJĄ, PRZEMOCĄ I UZALEŻNIENIEM.
 15. I Międzynarodowa Konferencja TZA-ART. Stop przemocy - O godność człowieka
 16. II Międzynarodowa Konferencja TZA-ART. Stop przemocy w szkole i na ulicy
 17. III Międzynarodowa Konferencja TZA-ART. Stop przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy
 18. Warsztaty Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej na podstawie pakietu edukacyjnego Komitetu Ochrony orłów „Ptaki drapieżne”
 19. Szkolenie dla realizatorów Programu Edukacyjnego pt. „Zwierzęta nasi przyjaciele” dla klas III i IV Szkół Podstawowych
 20. Konferencja przyrodnicza „Dziś i jutro w edukacji przyrodniczej - główne obszary aktywności ucznia na lekcjach przyrody”
 21. Współpraca z Pracownią Pedagogiczną i Wydawniczą w Warszawie - udział we wdrażaniu Programu Kształcenia Zintegrowanego ABC
 22. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Nowatorów na rzecz Jakości Edukacji Edukacja Jutra
 23. Trener Odysei Umysłu
 24. Mentor Kursów Internetowych
 25. Kurs „Ocenianie kształtujące”
 26. Kurs „Jak motywować uczniów do nauki”
 27. Szkolenie „Grafomotoryka”
 28. Szkolenie „Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz”
 29. Szkolenie „Ocenianie wspierające rozwój uczniów”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1985 - 2000) - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 2. (1999 - 2010) - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi n 40 w Poznaniu - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 3. (od 2007) - Szkoła Podstawowa nr 83 Łejery w Poznaniu - nauczyciel przyrody

Anita Pacyńska

Anita Pacyńska

- wychowawca klasy 2B i 3B

edukacja wczesnoszkolna

kaligrafia
teatr

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne (studia dzienne, magisterski).

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Warsztaty metodyczne „Czytanie w świetle nowej podstawy programowej” Akademia Nauki.
 1. Warsztaty metodyczne „Czytanie i nauka czytania w świetle najnowszych faktów naukowych” Akademia Nauki.
 2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie „Kinezjologii edukacyjnej metody dr Paula Dennisona i Gail Dannison”. Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.
 3. Szkolenie językowe „Europejska nauczycielka nauczania przedszkolnego – pierwszym kontaktem dziecka z językiem angielskim” Profutura.
 4. Kurs ODN „Dźwiękogra – uczę się i poznaję muzykę”.
 5. Kurs ODN „Naturalna nauka języka – rozwijanie zainteresowań czytelniczych”.
 6. Warsztaty szkoleniowe ODN „Program promocji zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Przyjaciele Zippiego.
 7. Warsztaty „Drama w edukacji - od praktyki do teorii”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja”.
 8. Warsztaty „Cisza i słowa, taniec i bezruch – spożytkowanie muzyki”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja”.
 9. Warsztaty „Rysunek w pracy terapeutycznej”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja”.
 10. Kurs ODN „Papierczaki – zabawa w teatr”.
 11. Warsztaty metodyczne „Eksperymentuję i dociekam, przyrodę poznaję z bliska i z daleka”. Centrum szkoleniowe Klanza.
 12. Warsztaty metodyczne „Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących”. Klanza.
 13. Warsztaty metodyczne „Rysuję, ćwiczę i liczę – zajęcia matematyczne z elementami ruchu i plastyki”. Klanza.
 14. Warsztaty „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne”. Centrum Szkoleniowe Klanza.
 15. Warsztaty „Delfin – rozwijanie umiejętności poznawczych”. Klanza.
 16. Warsztaty „Konstruowanie programów przez nauczycieli”. Usługi edukacyjne Jadwigi Pytlarczyk.
 17. Warsztaty „Planowanie miesięczne i dzienne pracy nauczyciela”. Usługi edukacyjne Jadwiga Pytlarczyk.
 18. Szkolenie z zakresu tematyki „Realizacja projektu BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY WIĘC DZIAŁAMY w przedszkolu i szkole”. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 19. Zajęcia edukacyjne dla pedagogów z miasta Poznania „Wiem, że zdrowo jem”. Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny.
 20. Zajęcia konsultacyjno-informacyjne „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 21. Warsztaty metodyczne „Wzorce myślenia a emocje, emocje a uczenie się” Akademia Nauki.
 22. Warsztaty „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole?” Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator.
 23. Szkolenie „Doskonalenie umiejętności w zakresie konstruowania projektów edukacyjnych”. Placówka Doskonalenia Nauczycieli Szkoleniowiec.
 24. Warsztaty metodyczne „Praca z emocjami u dzieci i u dorosłych w świetle somatoterapii i coachingu” Akademia Nauki.
 25. Seminarium ODN „Odkryj mój talent – radość uczenia się”.
 26. Współprowadzenie warsztatów dla nauczycieli organizowanych przez ODN „Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania w świetle wymagań nowej podstawy programowej”.
 27. Współprowadzenie warsztatów dla nauczycieli organizowanych przez ODN na temat „Zastosowania kinezjologii edukacyjnej w pracy z małymi dziećmi”.
 28. Kurs ODN "Nauczanie matematyki w klasach I - III"
 29. Szkolenie z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu. Uzyskanie uprawnienia trenera Odysei Umysłu. Fundacja Odyssey od the Mind Polska. Od kilku lat Trener Odysei Umysły w Gaudium et Studium.
 30. Metoda Integracji Sensorycznej. Wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu. PROCENTRUM.
 31. Jak motywować uczniów do nauki? Kurs 90 godzin CEO.
 32. Warsztaty kaligrafii i historii pisma. Grzegorz Barasiński, Kaligraf.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2000 – 2011) - Przedszkole nr 124. - Nauczyciel, wychowawca.
 2. (1999 – 2000) - Szkoła Tańca „Jast”. - Instruktor tańca.

SUKCESY, PUBLIKACJE:

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, zdobyta w roku 2009.
 2. A. Pacyńska – „Z muzyką na Ty”. Panorama Edukacji/Wychowanie w Przedszkolu. Spółka Wydawnicza Raabe, 2011.
 3. A. Pacyńska – „Dzień babci i dziadka”. Scenariusz uroczystości/Wychowanie w Przedszkolu. Spółka Wydawnicza Raabe, 2010.
 4. Awans drużyny "Odysei Umysłu" do Finału krajowej edycji międzynarodowego konkursu edukacyjnego Odyssey of the Mind.

Małgorzata Musiałkowska

Małgorzata Musiałkowska

- wychowawca kl. 1A

edukacja wczesnoszkolna

Metoda Dobrego Startu

WYKSZTAŁCENIE:

 1. licencjat:
  UCZELNIA:   GWSH-M Milenium
  KIERUNEK:  Pedagogika
  SPECJALIZ.: Edukacja elementarna z terapią Pedagogiczną
 2. magister:
  UCZELNIA:   UAM - Wydział Studiów Edukacyjnych
  KIERUNEK:  Pedagogika
  SPECJALIZ.: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Karolina Sobańska-Adamczyk

Karolina Sobańska-Adamczyk

- wychowawca kl. 1B

edukacja wczesnoszkolna
j. francuski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne (studia podyplomowe)
 2. Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
 3. Institut de Gestion de Rennes i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Zarządzanie przedsiębiorstwem (studia podyplomowe)
 4. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Neofilologii, kierunek: Filologia romańska (studia dzienne, magisterski)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej: „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy” - w ramach opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem
 2. Konferencja Wydawnictwa Edukacja Polska: „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków oraz małych uczniów”
 3. Szkolenie warsztatowe: „Jak współpracować z rodzicami” - budowanie partnerstwa w szkole
 4. Warsztaty: „Czas zmian” - refleksja na temat sukcesu nauczyciela w XXI w.
 5. Szkolenie: „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1995 - 1999) tłumaczenia z języka francuskiego
 2. (1998 - 2009) praca z wykorzystaniem języka francuskiego w przedsiębiorstwach francuskich
 3. (2009 - 2010) Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 w Poznaniu - Nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca klasy III szkoły podstawowej
 4. (od 2008) Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 w Poznaniu - Nauczyciel języka francuskiego w gimnazjum

Maja Skałecka

Maja Skałecka

- wychowawca kl. 1C

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika medialna (studia magisterskie)
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wychowanie Przedszkolne (studia podyplomowe)
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Terapia Pedagogiczna i Nauczanie Początkowe (studia podyplomowe)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Warsztaty szkoleniowe – Szkoła pięciolatka. Wspomaganie rozwoju dziecka pięcioletniego
 2. Warsztaty szkoleniowe – Muzyka, ruch, taniec w edukacji elementarnej
 3. Dziecięce emocje i uczucia. O ich źródłach, znaczeniu i roli w aktywności poznawczej – kurs WSiP
 4. Kurs w zakresie kierowania wycieczkami szkolnymi
 5. Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy… - kurs Klanza
 6. Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach. Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych – kurs Klanza
 7. Delfin – rozwijanie umiejętności poznawczych – kurs Klanza
 8. Elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – kurs Klanza
 9. Matematyka wesoło i przyjemnie czyli gry i zabawy oraz pomysły nowe i stare na ułatwienie nauki – kurs Klanza

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2005 – 2012) Prywatne Przedszkole „Fistaszki” – Nauczyciel – wychowawca.
 2. (od 2012) Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium Et Studium – nauczyciel nauczania zintegrowanego

Anna Uhlik

Anna Uhlik

 

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika - Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna,(studia dzienne - licencjackie/magisterskie).
 2. Uniwersytet Warszawski, Zarządzanie - Rozwój Potencjału Społecznego - MSM, (studia zaoczne - magisterskie).

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs szkolenia podstawowego języka miganego - MAKATON
 2. Kurs Rozwiązanie metodyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 3. Szkolenie pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych.
 4. Kurs KLANZY - Pedagogika zabawy - zarys metod aktywizujących.
 5. Warsztaty metodyczne: Wykorzystanie technik z zakresu muzykoterapii w pracy nauczyciela.
 6. Znajomość technik arteterapeutycznych oraz ruchowych; w tym MRR Weroniki Sherborne, bajkoterapii, Metody Knillów, itp.
 7. Warsztat metodyczny - „Bez korzeni nie ma skrzydeł - docieranie do zasobów swoich i dziecka”.
 8. Warsztat teoretyczny - „Rodzic jako partner pedagoga”.
 9. Warsztat teoretyczno - praktyczny „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.
 10. Jak motywować uczniów do nauki? - kurs 90 godzin, Centrum Edukacji Obywatelskiej
 11. Metoda Integracji Sensorycznej. Wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i domu. ProCentrum.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Autor artykułów prasowych i specjalistycznych.
 2. Wdrażanie własnych scenariuszy zajęć z dziećmi przedszkolnymi, dotyczących kształtowania świadomości emocjonalnej oraz umiejętności rozumienia siebie i innych.
 3. Organizowanie warsztatowych spotkań dla rodziców w ramach pedagogizacji - „Zabawa w życiu dziecka”, „Rozwój wyobraźni”, „Lęk u dzieci”.
 4. Prowadzenie warsztatów „AgreStop”, „Rodzic Kreatywny”.
 5. Trener/Pedagog warsztatów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUBLIKACJE:

 1. Po godzinach, czyli o potrzebie zajęć dodatkowych w przedszkolu. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola,
 2. Uważnym okiem pedagoga, czyli o terapii pedagogicznej słów kilka. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola,
 3. Dyslektyczne fatum w przedszkolu, czyli sezonowy trend na zamartwianie - Miesięcznik Dyrektora Przedszkola,
 4. Dyslektyczne fatum w szkole, jak pomóc uczniowi.- Miesięcznik Dyrektora Szkoły,
 5. Mamo, tato, chcę do domu! Mam żłobek - dodatek specjalny.
 6. Proszę Pani - tam straszy! Dziecięce lęki w teorii i praktyce. Mam żłobek - dodatek specjalny.
 7. Adaptacja moda czy konieczność? Miesięcznik Dyrektora Przedszkola, współautor.
 8. Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami - Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek.
 9. Specjalne potrzeby edukacyjne wśród przedszkolaków. Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek,
 10. Organizacja snu i wypoczynku w żłobku. - Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek,
 11. Wypadek w przedszkolu - procedury postępowania. - Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej - Przedszkole i żłobek,
 12. Wypadek w żłobku - procedury postępowania - Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej - Przedszkole i żłobek,
 13. Dziecko zdolne w przedszkolu.- Niezbędnik Dyrektora Przedszkola /Placówki Niepublicznej.
 14. Żywienie dzieci i sposoby organizacji posiłków w przedszkolu/ żłobku - Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej - Przedszkole i żłobek,
 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu - Niezbędnik Dyrektora Przedszkola,
 16. Diagnoza zainteresowań dzieci w przedszkolu. - Niezbędnik Dyrektora Przedszkola,
 17. Zabawy stymulujące kreatywność - Niezbędnik Dyrektora Przedszkola,
 18. Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej - Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek,
 19. Autor serii książek edukacyjnych Domowa Szkoła

Anna Dzierżyńska

Anna Dzierżyńska

- wychowawca kl. 2A

edukacja wczesnoszkolna

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 5 – letnie studia dzienne magisterskie ( jednolite) – specjalizacja: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. uprawnienia w zakresie glottodydaktyki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 2. mentor kursów internetowych – współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 1. trener w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Fundację Centrum Edukacji Nauczycielskiej – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli ( „Ocenianie wspierające rozwój uczniów” oraz „Ocena rozwojowa”);
 2. trener Odysei Umysłu;
 3. roczny kurs „Jak motywować uczniów do nauki?” (organizator : Centrum Edukacji Obywatelskiej);
 4. szkolenie „Ocenianie wspierające rozwój uczniów” - I etap ( organizator : ORE i CEO);
 5. szkolenie „Ocenianie wspierające rozwój uczniów” - II etap ( organizator : ORE i CEO);
 6. konferencja warsztatowa „Ocena rozwojowa” ( organizator : ORE i CEO);
 7. szkolenie – zjazdy stacjonarne ( 23.01- 22.02. 2015.) – „Ocena rozwojowa” w ramach programu Aktywna Edukacja;
 8. kurs e-learningowy dla moderatorów (100 godzin) w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Fundację Centrum Edukacji Nauczycielskiej;
 9. zjazdy szkoły Moderatorów ( 42 godziny) w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Fundację Centrum Edukacji Nauczycielskiej;
 10. warsztaty przygotowujące do realizacji ogólnopolskiego programu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.
 11. Konferencja „Skuteczne wykorzystanie neurodydaktyki jako przepis na sukces ucznia ( ODN Poznań);
 12. kurs „Ocenianie w nowej szkole”;
 13. kurs „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”;
 14. Szkolenie „Nowoczesna szkoła. Ukryty program”;
 15. Szkolenie „Pedagogika alternatywna”
 16. Szkolenie „Style nauczania i uczenia się. Inteligencje wielorakie, konstruktywizm”;
 17. Szkolenie „Praca w oparciu o system zasad i konsekwencji w szkole”;
 18. Szkolenie “Strategie pracy z klasą”
 19. szkolenie „Ocenianie kształtujące”;
 20. szkolenie „Kompetencje kluczowe, konstruktywizm”;
 21. szkolenie „Współpraca w grupie metodą Word Café”

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. trener w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Fundację Centrum Edukacji Nauczycielskiej – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli ( „Ocenianie wspierające rozwój uczniów” oraz „Ocena rozwojowa”);
 2. mentor kursów internetowych – współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 3. trener Odysei Umysłu;
 4. publikacja – „Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących się” pod redakcją Danuty Sterny, Warszawa 2015;
 5. kierownik obozów konnych dla dzieci i młodzieży;
 6. wychowawca na obozach konnych dla dzieci i młodzieży.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1992-1993) - nauczyciel nauczania początkowego- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 71 w Poznaniu;
 2. (1994-1997) - nauczyciel nauczania początkowego- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 14 w Poznaniu;
 3. (1997-1999) - nauczyciel nauczania początkowego- Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Baranowie;
 4. (1999-2006) - nauczyciel nauczania początkowego- Szkoła Podstawowa w Lusowie;
 5. (2007-2008) - nauczyciel wychowania przedszkolnego- Szkoła Podstawowa w Lusowie;
 6. (od 2010) - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Prywatnej Szkole Podstawowej Gaudium et Studium.

Beata Suszyńska

Beata Przybylska

- wychowawca kl. 2C

edukacja wczesnoszkolna

świetlica
teatr

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

 1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, kierunek: opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego (studia dzienne, magisterskie)
 2. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (studia podyplomowe)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. kurs wychowawcy kolonijnego
 2. szkolenie z zakresu autyzmu
 3. warsztaty metodyczne "Planowanie i organizowanie konkursów między-świetlicowych"
 4. Udział w wewnątrzszkolnych warsztatach:
  „Kompetencje kluczowe, konstruktywizm”,
  „Proces nauczania – uczenia się”,
  „Zasady skutecznej edukacji”,
  „Ocenianie w szkole”,
  „Metody nauczania i uczenia się”,
  „Myślenie jako kompetencja ucznia”,
  „Dydaktyczne przyczyny niepowodzeń szkolnych”,
  „Metoda projektu”,
  „Nowoczesny nauczyciel, ukryty program”
  „Klasa szkolna w ujęciu strukturalnym i procesualnym (proces, mechanizmy grupowe, role)”
  „Dyscyplina w klasie szkolnej – kiedy pozwalać? Kiedy zabraniać?”
  Jak motywować uczniów do nauki?”
  „Metoda Integracji Sensorycznej”
  „Praca z uczniem zdolnym”
  „Praca w oparciu o system zasad i konsekwencji w szkole czyli co robić gdy dziecko zachowuje się niewłaściwie?”
  „Komunikacja interpersonalna – porozumienie z uczniem: sztuka czy wyzwanie?”
  „Czy żyrafa jest lepsza od szakala, czyli rzecz o porozumieniu bez przemocy w szkole, wg M. Rosenberga”
 5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - warsztaty metodyczne "Planowanie i organizowanie konkursów między-świetlicowych"
 6. kurs wychowawcy kolonijnego
 7. szkolenie z zakresu autyzmu
 8. Kurs na Trenera Odysei Umysłu, udział w szkoleniach Pracowni Rozwoju Trenerów
 9. Jak motywować uczniów do nauki? (NAI) kurs roczny 2014/2015
 10. Ocenianie kształtujące. (NAI) kurs roczny 2015/2016
 11. szkolenie zorganizowane przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS - "Myślenie wizualne drogą do wzmocnienia procesu nauczania"

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2006) - praktyki pedagogiczne, Szkoła Podstawowa w Bogatyni, pedagog szkolny
 2. (2008) - praktyki pedagogiczne, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, świetlica szkolna oraz pedagog szkolny
 3. (2008) - praktyki pedagogiczne, Policyjna Izba Dziecka w Poznaniu
 4. (2009) - praktyka pedagogiczna, Publiczne Przedszkole nr 127 w Poznaniu, nauczyciel przedszkola
 5. (2010) - praktyka pedagogiczna, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Akademickie Da Vinci, nauczyciel nauczania początkowego
 6. (2010) - nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu
 7. Od 2010 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlicy w Prywatnej Szkole Podstawowej Gaudium et Studium
 8. Od 2012 trener drużyny Odysei Umysłu

Zofia Brzyska

Zofia Brzyska

 

edukacja wczesnoszkolna

WYKSZTAŁCENIE:

 1. magister:
  UCZELNIA:   UAM - Wydział Studiów Edukacyjnych
  KIERUNEK:  Pedagogika
  SPECJALIZ.: Pedagogika specjalna-rewalidacja upośledzonych umysłowo

Arkadiusz Piasecki

Arkadiusz Piasecki

- wychowawca kl. 6A

wychowanie fizyczne

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek: Wychowanie fizyczne, specjalność: Trenerska, studia dzienne magisterskie.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Trener II klasy piłki nożnej
 2. Kurs opiekuna kolonijnego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Trener piłki nożnej w klubie UKS Lider Swarzędz (2010 - do dziś), dzieci urodzone w roku 2006 oraz 2003.

Karolina Galant

Karolina Galant

- wychowawca kl. 6B

rytmika
muzyka
teatr

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

 1. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Menedżer Kultury, studia podyplomowe
 2. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki; specjalność Rytmika, studia drugiego stopnia - magisterskie
 3. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki; specjalność Rytmika, studia pierwszego stopnia - licencjackie
 4. Od IX 2015 – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu; Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, kierunek: reżyseria.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Śląski Teatr Tańca, XVIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom;
 2. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, X Jubileuszowa Sesja Naukowa na temat: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”;
 3. Śląski Teatr Tańca, XVIII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: taniec współczesny, taniec klasyczny, teatr fizyczny;
 4. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, IX Sesja Naukowa na temat: „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”;
 5. Centrum Edukacji Artystycznej – Region Wielkopolski, I Międzyregionalna Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Rytmiki Szkół Muzycznych I i II Stopnia;
 6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA, Poznań, szkolenie: Przejawy agresji w szkole i sposoby radzenia sobie z nią;
 7. Śląski Teatr Tańca, XVII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: taniec współczesny, taniec klasyczny, teatr fizyczny;
 8. Śląski Teatr Tańca, XVI Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, Bytom; warsztaty taneczne m.in.: technika modern, technika Labana, Body Mind Centering;
 9. Warsztat z muzykoterapii dziecięcej – moc muzyki; szkolenie zorganizowane przez MAC Edukacja, Poznań;
 10. Międzynarodowy Kongres Rytmiki, Instytut Jacques – Dalcroze; Genewa
 11. Seminarium z zakresu ekspresji muzyki – ekspresji ruchu; Centrum Edukacji Artystycznej, Poznań
 12. Europejska Konferencja Rytmikii; Staatliche Hochschule fϋr Musik, Trossingen
 13. Seminarium Emil Jaques – Dalcroze – muzyka w ruchu; Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa
 14. 9 - 10 XI 2012 – Warsztaty – „Uszka maluszka” – zabawy muzyczno – ruchowe z rekwizytami dla dzieci od 2,5 – 6 lat, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej.
 15. 27 – 28 IX 2014 – Warsztaty – Metoda umuzykalniania dzieci i niemowląt według E.E. Gordona oraz jej praktyczne zastosowanie w żłobku i przedszkolu – Anita Wleklińska, Akademia Music Baby Art.
 16. Październik 2014 – Warsztaty - Sztuka Tworzenia, zorganizowany przy współpracy Fundacji Ex Nihilo Nihili, Parlamentu Samorządu Studentów UAM oraz Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. (Od 2011) – Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium - nauczyciel rytmiki, muzyki
 2. (2008/2012) Centrum Artystyczne „Iskierka” w Poznaniu – Nauczyciel rytmiki i tańca
 3. (Od 2010) – Przedszkole Artystyczne Plastonutki – Klub PółNutki – zajęcia dla dzieci 2- letnich
 4. (2010/2012) - Europejskie Przedszkole Językowe „ Figle – Migle” – Nauczyciel rytmiki
 5. (01.09. 2010 – 31.08. 2011) – Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im H. Wieniawskiego, nauczyciel stażysta - rytmika
 6. (2010/2011) - Teatr Studio Castingowe MplusM – choreografia spektaklu HEY-OWANIE PROJEKT muzyczno-teatralny
 7. (2009/2010) - współpraca z Teatrem Studio Castingowe MplusM, przygotowanie, reżyseria, układy ruchowe spektaklu „Nasycenie”. Prowadzenie zajęć z uczestniczkami warsztatów i choreografia spektaklu – Winda
 8. (1.09 – 30.09.2009) – zastępstwo w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego; nauczyciel rytmiki, klasa 3
 9. (2008/2010) - Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Poznaniu – nauczyciel rytmiki

Magdalena Marcinkowska

Magdalena Marcinkowska-Sauer

- wychowawca kl. 6C

muzyka

teatr

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 1. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - Wychowanie Muzyczne, kierunek rytmika (studia magisterskie)
 2. Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Psychologia Dziecka.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie CODN w Warszawie - „Szkolenie kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy”
 1. Egzamin państwowy Ministra Edukacji Narodowej - Uzyskanie tytułu eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli
 2. Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne”
 3. Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori „Metoda Marii Montessori w zarysie”
 4. Remscheid, Niemieckie Centrum Edukacji Artystycznej „Międzynarodowe Warsztaty Rhyth - mix - nations”
 5. Międzynarodowa Konferencja Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu „Rytmika - tradycja i współczesność”
 6. Seminarium Centrum Edukacji Artystycznej „Muzyka - Ruch - Nauczanie”
 7. Seminarium Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Muzycznego ISME „Znaczenie rytmiki w kształtowaniu twórczej postawy dziecka”
 8. Seminarium i warsztaty edukacyjne Centrum Edukacji Artystycznej „Artystyczne formy ćwiczeń dalcrozowskich, realizowane na lekcjach rytmiki i umuzykalnienia”
 9. Konferencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Poznańska Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”
 10. Kurs doskonalenia zawodowego Centrum CBT Cognitive & Behavioural Therapy „Współpraca z rodzicami”
 11. Kurs Centrum Edukacji Artystycznej „Średnia miara słuchu muzycznego - test zdolności muzycznych wg E.E.Gordona”
 12. Konferencje oraz Miedzynarodowe Seminaria Gordonowskie Polskiego Towarzystwa Edwina E.Gordona, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji:
  „Problemy wczesnej edukacji muzycznej, a rozwój dziecka”
  „Rola muzyki w nauczaniu zintegrowanym”
  „Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E.Gordona wraz z seminarium metodologii badań”
  „Audiacja - Twórczość - Improwizacja. Praktyczne zastosowanie teorii uczenia się muzyki wg Edwina E.Gordona”
  „Audiacja, sposoby rozwijania i pomiar”
  „Audiacja - przełom w edukacji muzycznej”
  „Edukacja muzyczna od poczęcia do 6 roku życia”
  „Rewolucja w Edukacji Muzycznej”
 13. Forma doskonalenia zawodowego „Praca z dzieckiem dysfunkcyjnym” org. przez CENSA - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1983 - 1987) - Przedszkola nr 158, 16, 155 - Nauczyciel rytmiki
 2. (1987 - 1989) - Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 2 im. T. Szeligowskiego, Państwowe Liceum Muzyczne im. M. Karłowicza - Nauczyciel rytmiki
 3. (1990 - 1993) - Społeczne Ognisko Muzyczne - Nauczyciel fortepianu
 4. (1993 - 1994) - Szkoła Podstawowa w Szreniawie - Nauczyciel muzyki
 5. (od 1997) - Prywatne Przedszkole Estetyczne, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 - Nauczyciel rytmiki
 6. (od 2005) - Muzyczne Miasteczko - zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci - Nauczyciel prowadzący
 7. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium - pracownik dydaktyczny

PUBLIKACJE:

 1. E. Ćwiek, B. Jacewicz, M. Marcinkowska Kronika przedszkolaka, red. B. Kusztelski - Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2002
 2. M. Marcinkowska Problemy wczesnej edukacji muzycznej a rozwój dziecka, [w] Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, red. E. Zwolińska - Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002
 3. J. Burdzy (podręcznik), M.Marcinkowska (CD-rom) Wędrówki Muzyczne. Podręcznik dla klas 4-6, cz. 1 i cz.2 - Nowa Era, Warszawa 2006 i 2007
 4. M. Marcinkowska Zabawy edukacyjne. Muzyka i ruch - Oficyna MM, Poznań 2009
 5. M. Marcinkowska Mała orkiestra. Przewodnik po muzyce dla dzieci - Publicat, Poznań 2010
 6. "Moje uliubione piosenki" - Publicat, Poznań 2016

Żebrowska Natalia

Natalia Żebrowska

 

j. hiszpański

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska. Specjalizacja: filologia angielska z elementam hispanistyki, specjalizacja nauczycielska (studia dzienne -licencjackie)
 2. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska. Specjalizacja: filologia angielska (studia dzienne - magisterskie)
 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii, Kierunek: filologia. Specjalność: filologia hiszpańska (studia wieczorowe - licencjat)
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii, Kierunek: filologia. Specjalność: filologia hiszpańska (studia dzienne - magisterskie)
 3. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Studia podyplomowe Dydaktyki Języka Hiszpańskiego (w trakcie)
 4. Warsztaty metodyczne "Rejuvenate your lessons with cool warm-ups, warm starters, competitive grammar exercises and more..." zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman
 5. Konferencja metodyczna Kapelusze Lektora SUPER STARS 9 edycja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
 6. "Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole" zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 7. "Ocenianie kształtujące" zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 8. Kurs Nauczycielskiej Akademii Internetowej "Jak motywować uczniów do nauki"

Barbara Niedzielska

Barbara Niedzielska

- wychowawca kl. 4A

j. polski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filologia Polska - studia magisterskie

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Nauczycielka języka polskiego jako obcego
 2. Autorka tekstów i wokalistka

Paluczek Urszula

Urszula Paluczek

- wychowawca kl. 6F

matematyka


Lewenda Adam

Adam Lewenda

- wychowawca kl. 4B

historia


Juliusz Iwanicki

Juliusz Iwanicki

 

historia
WOS

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, kierunek historia, specjalność polityka i media w dziejach, studia magisterskie
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, kierunek filozofia, studia magisterskie i doktoranckie (uzyskany stopień naukowy - doktor nauk humanistycznych)
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika, podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
 4. Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, studia II stopnia w Akademii Artes Liberales
 1. Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

Dorota Janusz

Dorota Janusz

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

 1. 2004 – 2009 Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, kierunek: Filologia Angielska (jednolite stacjonarne studia magisterskie).
 2. 09/2007 – 02/2008 Uniwersytet w Jaen, Hiszpania, kierunek: Filologia Angielska (studia w ramach programu wymiany międzynarodowej „Erasmus”).
 3. 2006 – 2008 Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego: Podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Egzaminator NATO STANAG 6001 – egzamin Ministerstwa Obrony Narodowej. Egzaminator języka angielskiego na poziomie 3333 (zaawansowanym), 2222 (średnio-zaawansowanym) oraz 1111 (podstawowym).
 2. 2015/2016 – kierownik i nauczyciel metodyki: Kurs metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli (kurs językowo-metodyczny realizowany dla ZNP)
 3. 2015/2016 – University of Oxford, ukończony kurs: Teaching English to Young Learners.
 4. 2015/2016 – ukończony kurs CEO: Jak motywować Uczniów?
 5. 2015/2016 – ukończony kurs CEO: Ocenianie Kształtujące (poziom podstawowy)
 6. 02/2014 - Konferencja Metodyczna Wydawnictwa Macmillan: Text-based teaching and new written matura preparation.
 7. 05/2013 Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej: Konferencja: Od myśli do słowa - języki obce w dydaktyce i nauce XXI wieku.
 8. 12/2010 Ogólnopolska konferencja naukowa: Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa: Nowy wiek - nowa komunikacja - nowy/stary język? Wygłoszony referat: “Analiza korpusowa wiadomości tekstowych”.
 9. 11/2010 Międzynarodowa Konferencja SLAVICORP, Uniwersytet Warszawski. Wygłoszony referat: “Corpus-based analysis of text messages on comparative background” (współautor: prof.dr hab. Tadeusz Piotrowski)
 10. 03/2010 Konferencja Metodyczna Wydawnictwa Oxford: Praca z grupą o zróżnicowanym poziomie w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
 11. 03/2010 Konferencja przedmiotowo-metodyczna ODN: dysleksja w nauczaniu języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych.
 12. 02/2010 kurs doskonalenia zawodowego ORE, Warszawa: Creative teaching to young learners.
 13. 10/2009 Konferencja przedmiotowo-metodyczna ODN: Wdrażanie nowej podstawy programowej z języków obcych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. 09/2014 – 06/2016 - Lektor j. angielskiego w CJO „Przystań!Europa” w Poznaniu
  • nauczanie grup dzieci w wieku 8 – 12 lat
  • zajęcia indywidualne (wszystkie etapy edukacyjne)
 2. 07/2013 – 09/2015 - Lektor j. angielskiego w CNJO „Perfekt” w Mosinie
  • nauczanie grup dzieci w wieku 4 – 12 lat
  • zajęcia indywidualne (wszystkie etapy edukacyjne)
 3. 09/ 2010 – 08/2014 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu:
  • prowadzenie specjalistycznych kursów grupowych i indywidualnych kończących się egzaminem resortowym
  • organizacja egzaminów, w tym zamiejscowych – przewodniczenie, egzaminowanie i tworzenie egzaminów dla Ministerstwa Obrony Narodowej (poziomy A1-B1)
  • opracowywanie programów nauczania, tworzenie autorskiej bazy dydaktycznej
  • organizacja szkoleń i konferencji dla lektorów
  • przygotowywanie prezentacji w języku polskim i angielskim
  • tłumaczenia pisemne
  • opracowywanie statystyk i podsumowań okresowych i rocznych
  • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną MON w Łodzi
 4. 09/2009 – 08/2010 Nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zdzieszowicach
  • prowadzenie zajęć z j. angielskiego pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego (klasy 2,4 i 5)
 5. 09/2009 – 06/2010 Nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach
  • prowadzenie zajęć z j. angielskiego pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego (klasy 1-6)
  • pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia
  • koordynacja akcji UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”
  • prowadzenie kółka dziennikarskiego
 6. 10/2008 – 08/2009 Lektor języka angielskiego w Centrum Języków Obcych Royal School w Opolu
 7. 01/2008 – 02/2008 Praktyka pedagogiczna – conversation assistant w Szkole Podstawowej C.E.I.P. Santo Domingo w Jaen, Hiszpania; grupa wiekowa 3 – 5 lat
 8. 11/2007 – 12/ 2007 Praktyka pedagogiczna – conversation assistant w Szkole Podstawowej C.E.I.P. Santo Domingo w Jaen, Hiszpania; grupa wiekowa 6 – 12 lat

Gilewicz Lidia

Lidia Gilewicz

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wydział: Neofilologia; Kierunek: Filologia rosyjsko-angielska, studia dzienne magisterskie; Specjalizacja: Metodyka nauczania

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Przyczyny braku sukcesu w uczeniu się języka obcego – cykl seminariów; praca magisterska napisana pod tym samym tytułem;
 2. Udział w rocznym programie AuPairCare w Stanach Zjednoczonych;
 3. Suffolk Community College Riverhead w stanie Nowy Jork - półroczny kurs podstaw psychologii;
 1. Przedszkole Once Upon a Daycare, Long Island, udział w zajęciach, obserwowanie pracy nauczycieli amerykańskich;
 2. Linguarama, kursy business English – wsparcie językowe dla lektorów języka angielskiego z Wielkiej Brytanii;
 3. Międzynarodowe Targi Poznańskie, tłumaczenie dokumentów oraz korespondencji branżowej;
 4. Zarządzanie emocjami w procesie komunikacji – szkolenie Marshall Polska
 5. Kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 6. Kapelusze Lektora – szkolenie dla nauczycieli języków obcych;
 7. Metody pracy z uczniem zdolnym - szkolenie;
 8. Nauczanie języka angielskiego najmłodszych metodą „Akcja na minutę” – szkolenie;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Lektorka języka angielskiego w "O.K." Centrum Języków Obcych
 2. Lektorka języka angielskiego w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii
 3. Lektorka języka angielskiego w szkole językowej "Dzieciolandia" pod patronatem Cambridge University Press
 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. – obsługa firm-wystawców zagranicznych

Agnieszka Delmaczyńska

Agnieszka Delmaczyńska

 

wychowanie fizyczne

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek: wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska, studia dzienne licencjackie
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek: wychowanie fizyczne, specjalność: sport osób niepełnosprawnych, studia dzienne magisterskie

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. instruktor sportu osób niepełnosprawnych - specjalizacja: boccia
 2. kurs wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wychowawca kolonijny
 3. zajęcia z zakresu psychopedagogicznych aspektów rehabilitacji
 4. udział w unijnym projeckie: Health(a)ware an experienced-based learning and teaching approach for physical and health education - Międzynarodowe Warsztaty Metodyczne z Zakresu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego „Physical Education and Health - partners for the future?”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2010 - 2011) - praktyki pedagogiczne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP nr 50 i Gimnazjum nr 27) w Poznaniu - praca z ziećmi niepełnosprawnymi
 2. (2010) - praktyki pedagogiczne w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu
 3. (2009) - praktyki pedagogiczne w Gimnazjum nr 24 w Poznaniu
 4. (2009) - praktyki pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 42 w Poznaniu i w Gimnazjum nr 40 w Poznaniu
 5. (2008) - praktyki pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 9 w Poznaniu

Maciej Trzuskawski

Maciej Trzuskawski

- wychowawca kl. 5A

wychowanie fizyczne

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  - Kierunek: Wychowanie fizyczne
  - Specjalizacja: Trenerska – kajakarstwo klasyczne (Dyplom Trenera II klasy)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs wychowawcy kolonijnego
 2. Kurs kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Kurs instruktora pływania
 4. Kurs sędziego piłki siatkowej
 5. Kurs tańca towarzyskiego I stopnia
 6. Kurs instruktora piłki nożnej
 7. Kurs instruktora rekreacji fizycznej – specjalność Fitness
 8. Kurs trenera personalnego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Praca w szkole podstawowej nr 1, w Kostrzynie WLKP. (2006 - 2007)
 2. Praca w liceum ogólnokształcącym nr XIV (2007 – 2014)
 3. Praca w prywatnej szkole podstawowej i gimnazjum „Gaudium et Studium” (2014 - ...)
 4. Praca w klubie sportowym „Warta” (2006 – 2007)
 5. Praca w klubie sportowym „Posnania” (2007– 2010)
 6. Poznański Animator Sportu (2009)
 7. Praca w klubie „Nautilus” fitness & wellness
 8. Praca w klubie „Pure Jatomi”

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z siatkówki
 2. Prowadzenie zajęć grupowych – fitness
 3. Prowadzenie treningów indywidualnych

Katarzyna Kłopska

Katarzyna Kłopska

- wychowawca kl. 6D

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Angielskiej, kierunek: filologia angielska, specjalizacja: metodyka (studia dzienne, licencjackie)
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Angielskiej, kierunek: filologia angielska, specjalizacja:metodyka nauczania dzieci (studia dzienne, magisterskie)
 3. Universidade de Vigo, Hiszpania (studia magisterskie)
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Anglistyki, Studia Podyplomowe Tłumaczaczenie Audiowizualne

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland
 2. Konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson Longman „Mały uczeń-niemałe wyzwanie”
 3. Konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson Longman „And now...a story”
 4. Konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson Longman: „Multi-sensory teaching”
 5. Konferencja metodyczna Wydawnictwa Pearson Longman: „Don't run before you can walk”
 6. Spotkanie metodyczne z prof. Jeremy Harmerem - Contend and language integrated learning
 7. Konferencja metodyczna w ramach Teachers' Progress Days „Making the right noise. Discipline in the primary classroom”
 8. Szkolenie metodyczne wydawnictwa Cambridge „Stereotypy w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu XXI wieku”
 9. Szkolenie metodyczne Wydawnictwa McMillan – Jacek Pyżalski „Dyscyplina w klasie: łatwe sposoby na trudne zachowania”
 10. Szkolenie metodyczne PASE – „Przełamać barierę jezykową”
 11. Konferencja metodyczna Cambridge Educational Partner „Przedszkole XXI wieku - nowa jakość w nauczaniu języka angielskiego”.
 12. Szkolenie - KAPELUSZE LEKTORA 2013
 13. Szkolenie - Efektywne metody nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 2-6 lat.
 14. Kurs na wychowawcę kolonijnego - 2013
 15. Ukończony kurs "Akademia Young Learners"
 16. Ukończony kursy CEO "Jak motywować uczniów" i "Praca metodą projektu"
 17. Ukończony kurs trenerski - Odyseja Umysłu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2006/2008) – koordynator programu w organizacji studenckiej Erasmus
 2. (2006 - 2007) - praktyki w Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu
 3. (2007 - 2008) – Szkoła Języka Angielskiego BP Trop
 4. (2008) - Szkoła Podstawowa w Vigo, Hiszpania
 5. (2009) - portal językowy Langeffect.pl (tworzenie lekcji)
 6. (2008 - 2009) - Przedszkole nr 116, Przedszkole „Wesoły Domek”
 7. (2008 - 2009) - Szkoła Podstawowa nr 89 w Poznaniu
 8. (2009 - 2012) - Przedszkole Anglojęzyczne Akademia Smyka w Poznaniu
 9. (2012) - portal językowy kochamangielski.pl (tworzenie kursu)
 10. (obecnie) - Lektor języka angielskiego - Szkoła Języków Obcych GADUŁA
 11. Wychowawca na obozach językowych Vogue Travel

Marta Garczyńska

Marta Garczyńska

- wychowawca kl. 7A

j. polski

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

 1. magister - UCZELNIA: UAM – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, KIERUNEK: Filologia polska, SPECJALIZACJA: specjalność nauczycielska i wydawnicza; seminarium magisterskie z zakresu filmoznawstwa

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. kurs Absolwent szkoły podstawowej w gimnazjum – polonistyczne przygotowanie szóstoklasisty zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 1. Wyznaczamy nowe szlaki edukacji filmowej – szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 2. kurs skutecznej komunikacji metodą Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Nauczyciela,
 3. Konflikty są twórcze! - szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Dominika Konieczna-Skweres

Dominika Konieczna-Skweres

- wychowawca kl. 5C

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 2. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (studia dzienne – magisterskie)
 3. Edukacja Elementarna z językiem angielskim (studia dzienne – licencjackie)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. W trakcie stażu na stopień Nauczyciela Mianowanego
 2. Uzyskanie stopnia Nauczyciela Kontraktowego
 3. Nauczyciel języka angielskiego w Prywatnym Przedszkolu Anglojęzycznym
 4. Nauczyciel języka angielskiego w Niepublicznym Przedszkolu w Poznaniu
 5. Praktyki zawodowe z języka angielskiego w International School of Poznań
 6. Trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch
 7. Nauczyciel – wychowawca grupy 6-latków w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej w Poznaniu
 8. Wewnątrzszkolny koordynator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła z prawami dziecka” (Kampania edukacyjna UNICEF)
 9. Szkolenie „Gry językowe bez prądu”
 10. Szkolenie „Myślenie wizualne w szkole”
 11. Szkolenie „QR codes Treasure Hunt”
 12. Szkolenie „Jak sprawić, aby uczeń chciał rozmawiać w języku obcym
 13. ?”
 14. Kurs „Grafika dla nauczyciela”
 15. Kurs „Video na zajęciach”
 16. PASE Kapelusze Lektora udział w corocznych warsztatach metodycznych
 17. Konferencja metodyczna „Creativity with younger learners – storytelling, songs, word plays and more…” oraz „Effective work in multilevel group”
 18. Kurs szkoleniowy “Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczyciela języków obcych w kontekście budowania poczucia własnej wartości ucznia”
 19. Kurs szkoleniowy „Bajki w nauczaniu języka angielskiego dzieci w okresie wczesnoszkolnym”
 20. Kurs szkoleniowy „Autorski program nauczania języka obcego”
 21. Warsztaty Programu eTwinning
 22. Udział w projekcie edukacyjnym „Bajki rozwojowe” realizowanym dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 23. Uczestnictwo w Autorskim Warsztacie Bajkoterapeutycznym
 24. Kurs na Kierownika Placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 25. Warsztat szkoleniowy „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak”
 26. Konferencja metodyczna “Open minds” oraz „Enhancing pupil enjoyment of langugae & other cultures in the transition stage”
 27. Kurs trenerski - „Kształcenie zintegrowane w systemie - Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
 28. Warsztat szkoleniowy „Wzorce myślenia a emocje – emocje a uczenie się”
 29. Warsztat szkoleniowy „Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym”
 30. Warsztat szkoleniowy obejmujący podstawowe zabiegi ratujące życie, zorganizowany we współpracy Polskiego Zrzeszenia Ratowników Medycznych w Kaliszu i Centrum Naukowo- Społecznego GlaxoSmithKline w Poznaniu
 31. Szkolenie z programu wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się” (Key to Learning) zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”
 32. Warsztat „Mnemotechniki w pracy z dziećmi i młodzieżą”
 33. Szkolenie „Rozpoznawanie, diagnozowanie ADHD – metody pracy z dziećmi na terenie szkoły”
 34. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowanego przez Fundację na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Współautorka książki dla dzieci pt. „Niezwykłe Przygody Milli“ (wyd. Stowarzyszenie „Jeden Świat“ ,przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej)
 2. Kierownik obozu oraz lektor języka angielskiego – Obozy sportowo–językowe
 3. Działalność wolontariacka w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” (SCI Poland) – były członek Zarządu Stowarzyszenia Au-pair w angielskiej rodzinie (praktyka w angielskiej szkole prywatnej).
 4. Koordynowanie międzynarodowych workcampów w Polsce i zagranicą
 5. Koordynowanie międzynarodowej wymiany młodzieżowej w Belgii w ramach projektu Program Młodzież w Działaniu

Małgorzata Podgórska

Małgorzata Podgórska

- wychowawca klasy 7B i 7C

przyroda

biologia

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział biologii, kierunek: biologia, specjalność nauczycielska (studia magisterskie)
 2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział biologii - Biologia i Ekologia (studia podyplomowe)
 3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Wydział Przyrodniczo-Matematyczny Studia podyplomowe w zakresie Przyrody 2014 r.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie warsztatowe: „Rozwój umiejętności profesjonalnych wychowawcy i profilaktyka”
 2. Szkolenie warsztatowe: „Systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka”
 1. Szkolenie warsztatowe: „Edukacyjna wartość dodana”
 2. Szkolenie warsztatowe: „Ewaluacja pracy szkoły”
 3. Szkolenie warsztatowe: „Wybrane metody aktywizujące w nauczaniu biologii”
 4. Szkolenie warsztatowe: „Zajęcia doskonalące warsztat pracy nauczyciela”
 5. Kurs Placówka Doskonalenia Nauczycieli: „Budowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły”
 6. Kurs Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli: „Konstruowanie zadań i obiektów twórczego myślenia”
 7. Kurs ODN: „Budowanie współpracy z rodzicami”
 8. Kurs ODN: „Bezpieczeństwo w szkole. Sytuacje kryzysowe”
 9. Kurs ODN: „Wychowawca i rola we współczesnej szkole”
 10. Kurs ODN: „Uczeń niepełnosprawny w klasie masowej”
 11. Kurs ODN: „Wychowanie przeciw przemocy i agresji”
 12. Kurs ODN: „Praca na lekcji z uczniem zdolnym i słabym”
 13. Kurs ODN: „Optymalizowanie warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 14. Kurs ODN: „Ochrona ptaków drapieżnych”
 15. Kurs ODN: „Badanie osiągnięć edukacyjnych ucznia”
 16. Kurs Urząd Miasta Poznania - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: „Profilaktyka uzależnień”
 17. Konferencja Szkoleniowa Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania: „Wielkopolskie Forum Ekologiczne”
 18. Kurs ODN: „Projekt edukacyjny”
 19. Warsztaty: "Kompetencje wychowawcze-motywowanie do działania i rozwoju osobistego". (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2014)
 20. Warsztaty: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły". (ZSO w Poznaniu 2014)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (1982 - 1983) Zbiorcza Szkoła Gminna w Gnieźnie - nauczyciel przedszkola
 2. (1983 - 1986) Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie - nauczyciel biologii i wychowawca klasy
 3. (1986 - 1999) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca klasy
 4. (od 1999) Gimnazjum nr 1 w Poznaniu - nauczyciel biologii i wychowawca klasy

PUBLIKACJE:

 1. B. Gulewicz, M. Podgórska, M. Wiankowska Podręcznik do biologii dla drugiej klasy gimnazjum Wydawnictwo ABC, Poznań 2003
 2. M. Podgórska Materiały metodyczne dla nauczycieli do klasy 2 gimnazjum Wydawnictwo ABC, Poznań 2006
 3. M. Podgórska Scenariusze lekcji do klasy 2 gimnazjum Wydawnictwo ABC, Poznań 2006
 4. M. Podgórska Scenariusze lekcji do klasy 1 gimnazjum Wydawnictwo ABC, Poznań 2009
 5. B. Gulewicz, M. Podgórska Program nauczania biologii - gimnazjum Wydawnictwo ABC, Poznań 2009
 6. M. Podgórska Testy dydaktyczne do klasy 1 Wydawnictwo ABC, Poznań 2009
 7. M. Podgórska Scenariusze lekcji do klasy 1 Wydawnictwo ABC, Poznań 2009

Renata Śliwinska

Renata Śliwinska

 

matematyka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. licencjat:
  UCZELNIA:   Uniwersytet Zielonogórski
  KIERUNEK:  Matematyka
  SPECJALIZ.: Matematyka ogólna
 2. magister:
  UCZELNIA:   Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  KIERUNEK:  Matematyka
  SPECJALIZ.: Specjalność nauczycielska - matematyka i nformatyka
 3. podyplomowe:
  UCZELNIA:   UAM - Wydział Studiów Edukacyjnych
  KIERUNEK:  Zarządzanie oświatą

Urszula Baranek

Urszula Baranek

- wychowawca kl. IAL

matematyka


Agnieszka Młodkowska

Agnieszka Młodkowska

edukacja wczesnoszkolna
biblioteka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych – studia dzienne; kierunek: pedagogika; specjalność: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym,
 2. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, studia zaoczne licencjackie- filologia angielska

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. kurs doskonalący „Metoda Dobrego Startu”- Polskie Towarzystwo Dysleksji
 2. kurs „Lepiej rozumieć dziecko oraz siebie w relacji z dzieckiem” – ODN
 3. warsztaty metodyczne „Lęk i emocje w ciele dziecka” – Akademia Nauki
 4. warsztaty metodyczne „ Wzorce myślenia a problemy w szkole” – Akademia Nauki
 5. warsztaty metodyczne „ Czytanie i nauka czytania w świetle najnowszych faktów naukowych” – Akademia Nauki
 6. szkolenie „Edukacja środowiskowa w edukacji elementarnej-odkrywanie swoich mocnych stron oraz relacje z otaczającym światem” – Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli
 7. szkolenie „Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową z zastosowaniem metod terapeutycznych” Wydawnictwo Nowa Era
 8. kurs „Prawidłowa emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela” – ODN

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 2013) - Prywatna Szkoła Podstawowa „Gaudium et Studium” w Poznaniu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 2. (2004 –2013) - Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne „ Akademia Smyka” w Poznaniu; nauczyciel wychowawca, dyrektor do spraw dydaktycznych
 3. (2003 – 2004) - Prywatne Przedszkole Artystyczno - Językowe; „Akademia Krasnoludków” w Poznaniu; nauczyciel wychowawca
 4. (2001 – 2002) - Przedszkole nr 125 „Buratino” w Poznaniu; nauczyciel wychowawca
 5. (1998 – 1999) - Przedszkole nr 75 w Poznaniu; nauczyciel wychowawca

Marta Palacz

Marta Palacz

edukacja wczesnoszkolna

WYKSZTAŁCENIE:

 1. (2013-2015) - Neurologopedia. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
 2. (2007-2009) - Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 3. (2005-2007) - Studia uzupełniające magisterskie, dzienne - kierunek: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 4. (2002-2005) - Studia zawodowe – licencjacie, dzienne - kierunek: pedagogika elementarna z terapią. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Planowanie pracy pedagogicznej przez nauczycieli
 2. Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – edukacja matematyczna
 3. Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego– rozwój kompetencji językowych w przedszkolu
 4. Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – edukacja ruchowa i plastyczna dziecka
 5. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 6. Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Kurs języka angielskie w Szkole Języków Obcych SURF
 9. Szkolenie „Rozpoznawanie, diagnozowanie AD/HD – metody pracy z dziećmi na terenie szkoły”
 10. Warsztat „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym”
 11. Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 12. Warsztat dotyczący prowadzenia zajęć z zakresu logorytmiki
 13. Szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć Metodą Projektu
 14. Warsztat „Idzie wiosna, idzie lato czekaliśmy tylko na to” – ruch rozwijający Weroniki Sherborne

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2013-2014) - Praca na stanowisku logopedy w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu
 2. (2006-2014) - Praca na stanowisku nauczyciela mianowanego w Przedszkolu nr 22 w Poznaniu
 3. (2008-2010) - Praca na stanowisku logopedy w Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu
 4. (2010-2014) - Praca na stanowisku logopedy w Niepublicznym Przedszkolu Trele Morele w Poznaniu

Jakub Ostrowski

Jakub Ostrowski

- wychowawca klasy 6E

wychowanie fizyczne

WYKSZTAŁCENIE:

 1. magister:
  UCZELNIA:   Akademia Wychowania Fizycznego - Wydział Wychowania Fizycznego
  KIERUNEK:  Wychowanie Fizyczne
  SPECJALIZ.: Specjalność trenerska

Małgorzata Maćkowiak

Małgorzata Maćkowiak

 

język angielski


James Uko

James Uko

 

język angielski


Agnieszka Ciurzyńska

Agnieszka Ciurzyńska

 

język angielski


Gębarowski Piotr

Piotr Gębarowski

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie,
 2. Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia licencjackie),
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia dzienne - magisterskie),
 4. Uniwersytet Wrocławski (podyplomowe studium przekładu)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs e-learningowy - wykorzystanie platformy e-learningowej oraz multimediów w nauce języka angielskiego

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Zespoły muzyczne
 2. Sesje zdjęciowe i postprodukcja
 3. Nauka języka polskiego jako obcego

Agnieszka Szkaradek

Agnieszka Szkaradek

Wychowawca kl. IBL

j. hiszpański

WYKSZTAŁCENIE:

 1. magister:
  UCZELNIA:   UAM - Wydział Neofilologii
  KIERUNEK:  Filologia
  SPECJALIZ.: Filologia hiszpańska

Filip Lulka

Filip Lulka

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - filologia angielska (studia licencjackie)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 2013) – Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gaudium et Studium
 2. (2010 – 2013) – Szkoła Języków Obcych Empik School – przygotowanie do matury, kursy ogólne oraz indywidualne
 1. (2011 – 2012) – Szkoła Języków Obcych Empik School – szkolenia Akademia Euro 2012
 2. (2011 – 2012) – Szkoła Językowa Linguaviva – lektor języka angielskiego w ramach szkolenia Total Quality Management
 3. (2008 – 2012) – Centrum Szkoleniowe Intersection – przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, kursy ogólne oraz indywidualne
 4. (2007 – 2011) – II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu – przygotowanie do matury, wychowawstwo
 5. (2006 – 2007) – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu

Wińska Ewa

Ewa Wińska

 

j. polski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Filologia Polska i Klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Podyplomowe Studium Wiedzy o Kulturze na WNS w Poznaniu
 2. Kurs Pilotów Wycieczek w Poznaniu
 3. Warsztat Porozumienie Bez Przemocy
 4. Podyplomowa Polska Szkoła Reportażu przy Instytucie Reportażu w Warszawie

PUBLIKACJE:

 1. Publikacja „Afryki Kapuścińskiego” (Wyd. Sorus, Poznań 2007). „Afryka Kapuścińskiego” zdobyła nagrodę dziennikarzy na XI Poznańskich Dniach Książki Naukowej w Poznaniu w ramach konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2007
 2. Współtworzenie przewodnika Pascala „Kenia, Tanzania, Zanzibar”. Dział: kultura

Motto:
Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
Mark Twain


Rejzdrowicz Tomasz

Tomasz Rejzdrowicz

- wychowawca kl. 8A

j. polski


Anna Buszkiewicz

Anna Buszkiewicz

- wychowawca kl. 4C

matematyka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Akademia trenera (studia podyplomowe)
 2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej – Informatyka dla nauczycieli (studia podyplomowe)
 3. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny – Matematyka (studia dzienne magisterskie)
 1. Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież – szkolenie ODN
 2. Stawiam na matematykę – seminarium ODN
 3. Nauczyciel badacz – szkolenie SEO
 4. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym – szkolenie
 5. Myślę, więc gram. Gram, więc myślę – warsztat
 6. Wespół w zespół, czyli uczymy się i bawimy jednocześnie – warsztat
 7. Strategia kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – kurs
 8. Metoda projektu – szkolenie
 9. Szkolenie na egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania z zakresu egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej, organizowane przez OKE w Poznaniu,
 10. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki – kurs
 11. Jak uatrakcyjnić lekcje matematyki w szkole podstawowej – kurs
 12. Nauczanie matematyki w trzecim roku reformy – szkolenie ODN
 13. Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych – szkolenie ODN
 14. Umiejętności zdobyte w szkole podstawowej wstępem do sukcesu na maturze z matematyki – szkolenie ODN
 15. Nauczacie matematyki zgodne z wymogami reformy programowej – szkolenie ODN

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 2009) Szkoła Podstawowa nr 83 ŁEJERY im. Emilii Waśniowskiej i Gimnazjum nr 15 ŁEJERY – nauczyciel matematyki, wychowawca, administrator dziennik elektronicznego.
 2. (2013 - 2014) Omega Edukacja – nauczyciel matematyki
 3. (2008 - 2009) Gimnazjum im. Henryka Łasaka w Skomielnej Białej – nauczyciel matematyki.
 4. (2007 - 2008) Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie – nauczyciel matematyki.

Joanna Borucka

Joanna Borucka

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - filologia angielska (studia magisterskie)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. 2012 - 2013 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjów - koordynator merytoryczny i członek komisji egzaminacyjnej
 2. 2012 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Liceów - członek komisji egzaminacyjnej

PROJEKTY UNIJNE:

 1. (2011 – 2012) - Projekt EFS „Języki obce w biznesie” realizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
  - nadzór metodyczny
  - prowadzenie przedmiotów takich jak: język biznesu, język prawniczy, prezentacje, pisanie w biznesie, translacja, terminy ekonomiczne
 2. (2010) - Szkoła językowa Verbum
  - przygotowanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie zajęć w ramach projektu EFS „Socialising - sztuka rozmowy w biznesie”
 3. (2008 - 2009) - Akademia Słowa w Poznaniu
  - zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu EFS „Papier na język - wizytówką wykształconego pracownika”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 2012) - Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gaudium et Studium
 2. (2002 - 2012) - Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - nauczanie przedmiotów takich jak: gramatyka, fonetyka, konwersacje, pisanie, translacja
 3. (2012) - Studia podyplomowe z dydaktyki języka angielskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli języka angielskiego z metod nauczania fonetyki i gramatyki
 4. (2010 - 2012) - Szkoła językowa Verbum - prowadzenie kursów językowych na różnych poziomach od elementary do CAE
 5. (2009 - 2011) - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - lektor
 6. (2001 - 2003) - Smart Education w Poznaniu - lektor na kursach dla młodzieży licealnej
 7. (2000 - 2001) - English Corner - lektor na kursach przygotowujących do matury

Chakauya Esther Ethael

Esther Ethael Chakauya

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka w Poznaniu (Studia licencjackie, tryb studiów niestacjonarny)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. IELTS (International English language Testing System) training and tests (2014 and 2016)
 2. Instytut neurofizjologii i psychologii Polska - "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard" 2016
 3. Ruch rozwijającym wg Weroniki Sherbone 2015
 4. Blended learning System for Leaderschools Poland, szkolenie dla lektorów języka angielskiego 2013
 5. Leonardo English for kids szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego 2013

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Berlitz summer camp English teacher 2016
 2. Lektor języka angielskiego Leaderschool Poznan 2013-2015
 3. Lektor języka angielskiego Leaderschool Mosina 2011-2013

Agnieszka Halec

Agnieszka Halec

- wychowawca kl. 5E

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu; Kierunek - filologia angielska, studia uzupełniające magisterskie
 2. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, Kierunek - filologia angielska, studia licencjackie
 3. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Kierunek - wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe
 4. Uniwersytet Zielonogórski, Kierunek- filologia polska, studia magisterskie

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Montessori Centre International, London , Setting up a Motessori Nursery, planning, marketing and advertising, seminar
 2. Anglo World Education, London , English language course
 3. Teaching very young learners through song centered sylabus, seminar
 4. Science of happiness, warsztaty dla lektorów prowadzących zajęcia z dziećmi w wieku 6-9 lat
 5. Teaching English in a primary school with the use of drama, warsztaty
 6. Certificate in Advanced English
 7. First Certificate in English
 8. Angloville, one-on-one conversation-based program
 9. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działania edukacyjne
 10. Organizacja i Zarządzanie Oświatą, kurs kwalifikacyjny
 11. Kapelusze lektora, warsztaty metodyczno-psychologiczne dla nauczycieli języków obcych
 12. Plejada gwiazd na przedszkolnym podwórku, warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego
 13. Nauka języka angielskiego jako integralna część rozwoju dziecka, warsztaty
 14. Warsztaty z bajką terapeutyczną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 15. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka, trening modelujący kompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy
 16. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej
 17. Konstruowanie programów przez nauczycieli, warsztaty
 18. Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z uwzględnieniem metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, warsztaty
 19. Metody integracyjne w pracy z grupą, warsztaty KLANZA
 20. Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego - rozwój kompetencji językowych, warsztaty
 21. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 22. Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego, warsztaty psychologiczne
 23. Kierowanie wycieczkami szkolnymi
 24. Zabawy badawcze, szkolenie dla nauczycieli
 25. Edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie dla nauczycieli

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2009–2014) - nauczyciel wychowania przedszkolnego, Przedszkole nr 22 w Poznaniu
 2. (2006–2014) - nauczyciel języka angielskiego, Przedszkole nr 22 w Poznaniu
 3. (2006-2008) - nauczyciel języka angielskiego, Przedszkole nr 67 w Poznaniu
 4. (2006) - nauczyciel języka angielskiego, Prywatne Przedszkole Cztery Pory Roku, Plewiska
 5. (1999) - nauczyciel języka angielskiego, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29

Samuel Mba

Samuel Mba

 

j. angielski

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Językow Obcych. Poznań, Poland, 2006-2009

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Living Word Academy Nursery and Primary an arm of living word minintries inc, 234 aba owerri road.aba abia state.nigeria. {a teacher of english language and mathematics}2004.2006
 2. Studium Języków Obcych {przy Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicz} [english camp teacher] poznan, poland. [summer camp 2008]
 1. Studium Języków Obcych {przy Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicz} [english camp teacher] poznan, poland. [summer camp 2009]
 2. Studium Języków Obcych {przy Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicz} [english camp teacher] poznan, poland. [summer camp 2010]
 3. Studium Języków Obcych {przy Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicz} [english camp teacher] poznan, poland. [summer camp 2011]
 4. Studium Języków Obcych {przy Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicz} [english camp teacher] poznan, poland. [summer camp 2012]
 5. Studium Języków Obcych {przy Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicz} [english camp teacher] poznan, poland. [summer camp 2013]
 6. Wielkopolska Szkoła Języków Obcych {english teacher}. October 2009 - till date.
 7. Lektor w firmie Audatex Poznan

Siemińska Justyna

Justyna Siemińska

- wychowawca kl. 5D

j. niemiecki

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Dydaktyka języka niemieckiego, studia podyplomowe (w trakcie)
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagogika, Specjalność: Zarządzanie Oświatą (studia dzienne - magisterskie)
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagogika, Specjalność: Edukacja elementarna i język niemiecki (studia dzienne licencjackie)
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wschodoznawstwo (studia dzienne-licencjackie)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Konferencja metodyczna Kapelusze Lektora SUPER STARS 9 edycja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
 2. Warsztaty edukacyjne- „Cisza w edukacji”
 3. Udział w realizacji projektów polsko- niemieckich Aurith- Urad realizowanych w ramach projektów transgranicznych Euroregionu „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr”
 4. Praktyka w niemieckim oddziale firmy EWE w Strausbergu

Marcin Troczyński

Marcin Troczyński

informatyka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Studia magisterskie: Uczelnia: Wyższa Szkoła Logistyki, Kierunek: Logistyka
 2. Studia podyplomowe: Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Kierunek: Matematyka i informatyka, Specjalność: Informatyka dla nauczycieli

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo
 2. Udział w wewnątrzszkolnych warsztatach:
  „Kompetencje kluczowe, konstruktywizm”,
  „Proces nauczania – uczenia się”,
  Ocenianie kształtujące.
  „Metody nauczania i uczenia się”,
  „Myślenie jako kompetencja ucznia”,
  „Dydaktyczne przyczyny niepowodzeń szkolnych”,
  „Metoda projektu”,
  „Nowoczesny nauczyciel, ukryty program”
  „Praca w oparciu o system zasad i konsekwencji w szkole czyli co robić gdy dziecko zachowuje się niewłaściwie?”
 3. Kursy zewnętrzne:
  Jak motywować uczniów do nauki? (NAI) kurs roczny 2014/2015

WYRÓŻNIENIA:

 1. PROLOGIS NAJLEPSZYM – za najlepszą pracę dyplomową: Praca magisterska pod tytułem „Wspieranie tradycyjnej edukacji nauczaniem na odległość w szkole podstawowej przy użyciu platformy Moodle”, napisana pod kierownictwem dr Ryszarda Świekatowskiego, została nagrodzona za przemyślane ujęcie tematu i wysoką wartość merytoryczną. info

Krzysztof Gąsiorowski

Krzysztof Gąsiorowski

technika

WYKSZTAŁCENIE:

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 1. (2000-2001) Podyplomowe Studium Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. (1999-2000) Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 3. (1982-1986) Wychowanie Techniczne (mgr techniki) – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 2009) Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu.
 2. (2006-2010) Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu.
 3. (2005-2006) Gimnazjum w Czerwonaku.
 4. (1998-2005) Zespół Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.
 5. (1996-2001) Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp.
 6. (1994-1998) Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
 7. (1989-1994) Szkoła Podstawowa w Santoku.
 8. (1987-1989) Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp.
 9. (1985-1987) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gorzowie Wlkp.
 10. (1983-1985) Szkoła Podstawowa w Baczynie.
 11. (1981-1983) Szkoła Podstawowa w Okmianach.
 12. (1979-1981) Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

PUBLIKACJE, OPRACOWANIA:

 1. K. Gąsiorowski: „Zeszyt ćwiczeń – rysunek techniczny dla klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych”.
 2. K. Gąsiorowski: „Zeszyt ćwiczeń – rysunek techniczny dla klasy II Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych”.
 3. K. Gąsiorowski, M. Kowal, W. Rybarczyk: ” Próba oceny zróżnicowania reologicznych właściwości deski”.

Weronika Goszczyńska

Weronika Goszczyńska

plastyka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu wydz. Edukacji Artystycznej

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. kurs dramy ODN Wrocław

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. prowadzenie zajęć plastycznych w domach kultury "Jubilat", "Orle Gniazdo", min. w przedszkolach "Plastonutki" przy szkole muzycznej, "Fistaszki" oraz szkołach min. w szkole artystycznej "Łejery"w Poznaniu.
 1. współpracowała z Centrum Sztuki dla Dziecka podczas Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu 1999r. prowadząc warsztaty pt."Plac Zabaw" oraz realizując warsztaty "Poezja Rzeczy Zwykłych" podczas imprezy "Sztuka dla Szanownej Publiczności"
 2. kierownik placu zabaw "Kraina Zabawy" w Centrum Sportu i Rekreacji "Dynamix", w którym organizowała i prowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci ( plastyka, teatr, astronomia, kultury świata)
 3. autor scenariuszy imprez integracyjnych dla dzieci oraz zadań twórczych dla uczestników zajęć tzw." team buildingu"- współpraca z firmą Happy Events
 4. prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych w "Centrum Kultury Zamek" pt."Świat Starożytny"
 5. Od 2004 prowadzi autorskie zajęcia plastyczne dla dzieci od 5 do 12 lat, w pracowni "Klub Mieszko" w Domu Kultury "Orle Gniazdo"
 6. liczne wystawy zbiorowe prac dziecięcych min. :" Kultury Świata" 2006/07, "Baśnie Europejskie"2007/08r. "Fascynująca Sztuka"2008/09r., " Pędzlem po Mapie"2009/10r.

PUBLIKACJE, SUKCESY:

 1. "Klub Mieszko" jest kilkakrotnym laureatem konkursu "Szopek Wielkopolskich" organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Poznaniu
 2. autorka książeczek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z serii Mądry Maluszek wydawnictwo Publicat w 2010r.

Dorota Sroka-Jarmulska

Dorota Sroka-Jarmulska

 

plastyka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet Przyrodniczy – Architektura krajobrazu. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – dyplom z zakresu malarstwa,
 2. Kurs pedagogiczny na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
 3. Universite Rennes 2 we Francji.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
 2. Szkolenia m.in.:
  Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych,
  „Neurolingwistyczne programowanie.”
  „Budowanie pozytywnych relacji z uczniami.”
 3. Własne wystawy indywidualne i zbiorowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Od 2008 roku praca w Zespole Szkół nr 4 „Łejery” jako nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy, prowadzenie warsztatów plastycznych i ceramicznych,
 2. Warsztaty dla dzieci PerfoArt (Słodownia, Stary Browar),
 3. Szkoła Podstawowa nr 38 - nauczyciel plastyki,
 4. Udział w Warsztatach Letnich w Weimarze z uczniami ZS nr 4 – kierownik grupy,
 5. Warsztaty w ramach Zimy w Zamku (CK Zamek)
 6. Warsztaty batiku (Pracownia Sztuka Puka)
 7. Warsztat fotograficzny (Cztery Sztuki- letnie warsztaty plastyczne w Szczawnicy)

Bartecki Paweł

Paweł Bartecki

wychowanie fizyczne


Hanna Zboroń

Hanna Zboroń

szachy

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział: Telekomunikacji i Elektrotechniki. Tytuł: inżynier telekomunikacji.

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Licencjonowany instruktor szachowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 1987) Dom Kultury „Orle Gniazdo” w Poznaniu - Prowadzenie szkółki szachowej dla dzieci i młodzieży. Organizowanie i sędziowanie turniejów szachowych.
 2. (1983 - 1991) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Piast” Słupsk. Instruktor szachowy.

SUKCESY W DYSCYPLINIE SPORTU - SZACHY:

 1. (1978) Akademicka Mistrzyni Polski Kobiet - Czerniawa Zdrój. Drużynowe Mistrzostwo Polski - Ełk.
 2. (1979) Wicemistrzyni Polski Kobiet w grze błyskawicznej - Kalisz.
 3. (1983) Olimpiada Szachowa Esperanto - III miejsce - Kalocsa Węgry.
 4. (1985) II Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Kobiet w grze błyskawicznej - Kalisz.
 5. (1991) Drużynowe Mistrzostwo Polski Kobiet w grze błyskawicznej - Poznań.

Kunza Renata

Renata Kunza

 

religia

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologii – praca mgr z teologii fundamentalnej
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu. Studia podyplomowe z Plastyki
 3. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Studia podyplomowe: Wspieranie rozwoju dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 4. Wyższa Szkoła nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – Uniterra - Studia podyplomowe z Surdopedagogiki

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Behaviour - Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogiki
 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu „Ze sztuka przez wieki” – lekcje muzealne, oraz „Sztuka patrzenia na dzieło sztuki”
 3. Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej - szkolenie Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu KPRM "Komputer dla ucznia"
 4. ATUT Kurs na Pilota wycieczek; od 2009r. posiadam uprawnienia przewodnika miejskiego po Poznaniu
 5. Kwalifikacje wychowawcy i kierownika placówki wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Wieloletnia współpraca z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, Centrum Rozwoju Rodziny oraz CTK „Trakt” w Poznaniu i Bramą Poznania - jako edukator i współtwórca niektórych projektów.
 2. Członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów Turystyki Kulturowej w Poznaniu
 3. ARTiTOUR - Instruktor prowadzący warsztaty z decoupagu, filcowania, malowania na jedwabiu i innych projektów rękodzielniczych oraz projektów turystycznych.

Anna Drzewiecka

Anna Drzewiecka

 

edukacja wczesnoszkolna

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 2. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek: Wychowanie do życia w rodzinie
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia magisterskie)
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika z przyrodoznawstwem w zakresie nauczania przyrody

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Trening Skutecznego Nauczyciela, Kurs komunikacji wg koncepcji „Wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona, Centrum Edukacji Gordona
 2. Wideotrening komunikacji – kurs wprowadzający do metody wideotreningu, Fundacja na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonym
 3. Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 4. Warsztaty edukacyjne: Socjoterapia jako proces i metoda pracy z grupą w świetlicy socjoterapeutycznej, Pracownia Pedagogiczno - Socjoterapeutyczna
 5. Konferencja naukowa: Społeczne funkcjonowanie dziecka z problemami rozwoju i zachowania. Profilaktyka-diagnoza-terapia, UAM Poznań
 6. Konferencja naukowa: Współczesne kierunki profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych, UAM Poznań
 7. Konferencja naukowa: Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, Uniwersytet Wrocławski
 8. Konferencja naukowa: Autoprezentacja w pracy trenera, UAM Poznań
 9. Konferencja naukowa: Książka dla pierwszaka, ODN Poznań

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2006–2014), Eureka Prywatna Szkoła Podstawowa w Poznaniu - Nauczyciel przyrody, prowadząca kółko chemiczne i przyrodnicze w klasach I – III SP, Prowadząca letnie półkolonie dla dzieci 5-7 letnich

Jadwiga Polak

Jadwiga Polak

- chemia

- świetlica

- biblioteka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii (studia magisterskie)
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii -Przyroda (studia podyplomowe)
 3. Kurs Kwalifikacyjny ODN Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 4. Kurs Kwalifikacyjny ODN Oligofrenopedagogika

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Szkolenie warsztatowe „Wzorcowe myślenia a emocje- emocje a uczenie się” zorganizowane przez Akademię Nauki
 2. Kurs z kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka mózgu” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.
 3. Kurs „Dziecięcy mediatorzy” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo
 4. Kurs instruktażowy z zakresu organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych – Kuratorium Oświaty Poznań
 5. Kurs warsztatowy „ Diagnozowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole” przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Wiedzy
 6. Konferencja metodyczna zorganizowana przez WSiP „ Główne obszary zainteresowań dydaktyki chemii-nowe wyzwania i nowe inspiracje”
 7. Szkolenie „Osobowość ucznia a kariera szkolna”,
 8. Konferencja „ Jak radzić sobie z konfliktem na lekcji, prowokacją słowną i zachowaniami związanymi z okresem dojrzewania?” wydawnictwo WSiP
 9. Szkolenie „Nauczyciel–badacz” organizowane przez SEO
 10. „Akademia skutecznego działania – Nauczyciel – liderem wychowania do szczęścia” –szkolenie z I. Majewską – Opiełką, trenerem dla edukacji,
 11. Logodydaktyka- Droga Rozwoju i wychowania - szkolenie z I. Majewską – Opiełką, trenerem dla edukacji.
 12. Konferencja „Nowe wyzwania dydaktyki chemii” UAM wydział Chemii w Poznaniu
 13. Szkolenie„Co zdaje egzamin” wydawnictwo Nowa Era
 14. Kurs „Pierwsza pomoc przedlekarska”- przeprowadzony przez Wielkopolski Instytut Kształcenia Przedmedycznego PAAB

Marta Mytko

Marta Mytko

- wychowawca kl. 4B

 


Anna Hartman

Anna Hartman

kierownik organizacji szkoły i świetlicy

 


Matuszyńska Iwona

Iwona Matuszyńska

geografia

WYKSZTAŁCENIE:

 1. (1989) - mgr geografii (specjalność kształtowanie i ochrona środowiska) - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 2. (1999) - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii

DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA:

 1. (2002) – indywidualna nagroda naukowa drugiego stopnia Rektora UAM za monografię „Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej
 2. (2002 – 2007) - konsultant naukowy arkusza i współautor komentarza do map sozologicznych

DODATKOWE KURSY I SZKOLENIA:

 1. (1991) - studia podyplomowe „Planowanie przestrzenne i projektowanie w krajobrazie dorzecza Warty” (Politechnika Poznańska)
 2. (1996) - certyfikat językowy „Certificate in Advance English University of Cambridge”

Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

świetlica

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (studia dziennie, magisterskie)
 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Pedagogiki, kierunek: pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia dzienne, licencjackie)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Konferencja naukowa "Rodzicielstwo zastępcze a poszukiwanie tożsamości"
 2. Praktyka pedagogiczna w Publicznym przedszkolu "Polne kwiaty" w Poznaniu
 3. Praktyka pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu
 4. Praktyka pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 22 w Poznaniu
 5. Praktyka pedagogiczna w Gimnazjum nr 68 w Poznaniu
 6. Praktyka pedagogiczna w Gimnazjum nr 66 w Poznaniu

Anna Wesołowska

Anna Wesołowska

świetlica

etyka

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” (studia podyplomowe): - Wychowanie przedszkolne; - Edukacja wczesnoszkolna
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kierunek: pedagogika; Specjalność: opiekuńczo-wychowawcza (studia dzienne, magisterskie)
 3. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”; Kierunek: pedagogika; Specjalność: profilaktyka i terapia pedagogiczna (studia dzienne, licencjackie)

KOMPETENCJE ZAWODOWE:

 1. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Kurs „Trening Skutecznego Rodzica” – metoda dr Thomasa Gordona
 3. Kurs „Wykorzystywanie analizy behawioralnej stosowanej w pracy z dzieckiem z autyzmem”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (2011) półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Letnie popołudniówki” organizowane przez Stowarzyszenie MAKI
 2. (2010) praktyka pedagogiczna - Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie – pedagog szkolny
 3. (2006, 2008) praktyka pedagogiczna - Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie
 4. (2007) praktyka pedagogiczna - Dom Matki i Dziecka, Caritas A.G.
 5. (2005) praktyka pedagogiczna - Przedszkole nr 1 w Gnieźnie

Magdalena Płuciennik

Magdalena Płuciennik

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

WYKSZTAŁCENIE:

 1. (2011-2013) - Studia magisterskie – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział – Studiów Edukacyjnych, kierunek – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, studia stacjonarne, drugi stopień
 2. (2008-2011_ - Studia Licencjackie – Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, wydział - Pedagogiki, kierunek - Pedagogika, specjalność – Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia stacjonarne, pierwszy stopień

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. 07.05.2014 - Szkolenie [MAC Edukacja] - Wspomaganie Rozwoju Procesów Poznawczych w Przedszkolu, a Gotowość do Nauki w Szkole
 2. 03.04.2014 - Szkolenie [Wydawnictwo JUKA-91] - Sztuka uczenia
 3. 21.03.2014 - Szkolenie [BTH HIRO] - Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 4. 20-21.04.2013 - Kurs doskonalący - [Course Leaders Developmental Movement The International Sherborne Co-operation, prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz] - „Metoda Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne” poziom I, Poznań

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 09.2014) - Prywatna Szkoła Podstawowa "Gaudium et Studium" w Poznaniu, Nauczyciel Wspomagający - edukacja wczesnoszkolna, Świetlica
 2. (03-08.2014) - Przedszkole „Tygryski”, ul. Swarzędzka 33-35, Gruszczyn – praca jako Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat. Prowadzenie zajęć, zabaw, uroczystości – Wychowawca grupy.
 3. (03.2012-02.2014) - Klub Malucha „Bąbelki”, ul. Szarych Szeregów 23, Poznań Podolany – praca jako opiekunka dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat – opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć, zabaw, uroczystości
 4. (10-12.2012) - Przedszkole integracyjne „Świat Bajek” w Poznaniu – praktyk studencka – prowadzenie i hospitacja zajęć z dziećmi w grupie integracyjnej; obserwacja terapii indywidualnej prowadzonej zgodnie z zasadami integracji sensorycznej; uczestnictwo w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne; zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi oraz teoretycznymi podstawami metody Marii Montessori
 5. (02.2011, 2 tyg.) - Przedszkole w Oleśnicy, 64-800 Chodzież – praktyka studencka – przygotowanie i prowadzenie zajęć, gier i zabaw z dziećmi w wieku 4-6 lat
 6. (09.2010 - Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, 64-800 Chodzież – praktyka studencka – przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w klasach 1-3
 7. (5/06.2009, 2tyg.) - Przedszkole nr 79, ul. Bukowska 40a, 60-812 Poznań – praktyka studencka – obserwacja pracy nauczyciela, pomoc w pracy z dziećmi w wieku 5 lat

Mateusz Szymkowiak

Mateusz Szymkowiak

świetlica


Joanna Maciejewska

Joanna Maciejewska

 

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (studia dzienne, magisterskie).
 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Pedagogiki, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkola i wczesnoszkolna (studia dzienne, licencjackie).

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Warsztaty metodyczne „Sztuka komunikowania się w przedszkolu” - Klanza.
 2. Kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy. Medaid.
 3. Konferencja naukowa „Rodzicielstwo zastępcze, a poszukiwanie tożsamości”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. (od 2013) - Prywatna Szkoła Podstawowa „Gaudium et Studium” w Poznaniu, nauczyciel wspomagający - edukacja wczesnoszkolna
 2. (2012-2013) - Prywatne Przedszkole „Kaczka Dziwaczka” w Poznaniu, nauczyciel wychowawca

Materna Magdalena

Magdalena Materna

 

świetlica


Martyna Adamska

Martyna Adamska

świetlica

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia wyższe licencjackie, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika, Promocja Zdrowia i Socjoterapia (studia dzienne, licencjackie)
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia wyższe magisterskie, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia dzienne, magisterskie)

KOMPETENCJE DODATKOWE:

 1. Kurs: „Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”
 2. Szkolenie: „Animator zabaw dziecięcych”
 3. Awans zawodowy - staż w: Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium- nauczyciel kontraktowy

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 1. Praktyka zawodowa (Szczęśliwy Dom- Klub pod Serduszkiem, Poznań)
 2. Praktyka zawodowa (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Poznań)
 3. Praktyka zawodowa (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Krotoszyn)
 4. Prowadzenie zajęć artystyczno - ruchowych; plastycznych
 5. Praktyka pedagogiczna (Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Benice)
 6. Wdrażanie własnych scenariuszy zajęć dotyczących wychowania prozdrowotnego, promocji zdrowia
 7. Opiekun wycieczek szkolnych
 8. Organizacja przyjęć/imprez tematycznych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
 9. Praktyka zawodowa (Przedszkole Publiczne z Oddziałami integracyjnymi, Krotoszyn)

Materna Magdalena

Kamila Wrzesińska

 

świetlica


Katarzyna Płaczek

Katarzyna Płaczek

świetlica


Pupka Paulina

Paulina Pupka

świetlica


Hubert Krasnowski

Hubert Krasnowski

 

świetlica


 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ