top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Kaligrafia
Prowadzący: Maja Skałecka
Kontakt:
maja.skalecka@eduges.pl
tel. 784982073
Cena:
 zajęcia w cenie czesnego


Zajęcia: Poniedziałek w godzinach 14:30-15:15 – sala 5C
Termin pierwszych zajęć 2.10.2023r.

Dodatkowe zajęcia z kaligrafii będą odbywać się we wtorki od godz. 15:15 do 16:00. Pierwsze zajęcia odbędą się 17 października. Zajęcia w sali 3A
bottom of page