top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Kółko plastyczne
Zajęcia: Kółko plastyczne
Prowadzący: Dorota Sroka-Jarmulska
Kontakt:
mail: dorothy.pie@gmail.com

Tel: 513 297 522

Termin pierwszych zajęć: 3 października
Warsztaty odbędą się jeśli zapisanych będzie minimum dziesięcioro dzieci.
Cena:
 60 minut zajęć - 50 zł

Forma rozliczenia:
 Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.

Informacja o zajęciach:
 Zapraszam na warsztaty, które w interesujący i atrakcyjny sposób przybliżą dzieci do świata sztuki. Będziemy ćwiczyć uważność, rozwijać wyobraźnię i kreatywność. Poszerzymy zdolności manualne i zainteresowanie otaczającym światem.
Na warsztatach wykorzystamy różnorodne techniki pla-styczne: rysunek, malarstwo, grafikę oraz kolaż. Będziemy konstruować i lepić.

Informacja o prowadzącym:
 Wieloletni pedagog w szkole Łejery oraz Gaudium et Studium, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Universite Rennes 2 oraz Uniwersytetu Przyrodniczego
bottom of page