Private High School GES
obrazek
pasek

Nasz adres:

Prywatna Szkoła Podstawowa
Gaudium et Studium
ul. św. Michała 50 M
61-118 Poznań

Internet: www.szkolages.pl

Nr rachunku bankowego:
66 1240 1763 1111 0010 2421 4828

Sekretariat:
tel. 61 653-72-69
tel. kom. 784 982 078
e-mail: sekretariat@eduges.pl

  1. Poniedziałek: 8.00 – 17.00
  2. Wtorek: 7.30 – 16.00
  3. Środa: 8.00 – 17.00
  4. Czwartek: 7.30 – 15.30
  5. Piątek: 7.30 – 15.30

Portiernia:
- zgoda na odbiór dziecka
- chipy dostępu
mail: portiernia@szkolages.pl
lub sms: 608 921 887

Dyrektor: Piotr Gulewicz

Spotkania prosimy umawiać za pośrednictwem sekretariatu

wicedyrektor szkoły, dyrektor ds. dydaktycznych: Magdalena Banaszak
dyrektor ds. wychowawczych: Tomasz Babiarz

Zespół specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor ds.wychowawczych Tomasz Babiarz
psycholog, pedagog – Piotr Przystański

psycholog, terapeuta – Magdalena Cagara

Kierownik świetlicy i organizacji szkoły:
Anna Hartman

Autobus szkolny – linia Swarzędz:
Mateusz Szymkowiak (poniedziałek, wtorek, środa)
Katarzyna Płaczek (czwartek, piątek)
Autobus szkolny – linia Suchy Las:
Dorota Kowalska (poniedziałek, czwartek)
Joanna Maciejewska (wtorek, środa, piątek)

Biblioteka: Jadwiga Polak, Agnieszka Młodkowska

Dział Administracji
Dyrektor ds. Administracyjnych: Aleksandra Szymkowiak
Specjalista ds. Kadr i Płac: Jolanta Polus
Specjalista ds. Rozliczeń i Płatności: Celina Madalińska

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Jarosław Bartkowiak

Wychowawcy:
Klasa 1A: Maria Prusiewicz

Klasa 1B: Agnieszka Młodkowska

Klasa 1C: Paulina Pupka

Klasa 2A: Zofia Brzyska

Klasa 2B: Karolina Sobańska-Adamczyk

Klasa 2C: Maja Skałecka

Klasa 3A: Anna Dzierżyńska

Klasa 3B: Anita Pacyńska

Klasa 3C: Beata Przybylska

Klasa 4A: Magdalena Marcinkowska-Sauer

Klasa 4B: Lidia Gilewicz

Klasa 4C: Katarzyna Kłopska

Klasa 5A: Barbara Niedzielska

Klasa 5B: Adam Lewenda

Klasa 5C: Anna Buszkiewicz

Klasa 6A: Maciej Trzuskawski

Klasa 6B: Marta Mytko

Klasa 6C: Dominika Konieczna

Klasa 6D: Justyna Siemińska

Klasa 6E: Agnieszka Halec

Klasa 7A: Filip Lulka

Klasa 7B: Jakub Ostrowski

Klasa 7C: Tomasz Rejzdrowicz

Klasa 7D: Aleksandra Sobala-Woźniak

Klasa 7E: Piotr Przystański

Klasa 8A: Marta Garczyńska

Klasa 8B: Małgorzata Podgórska

Klasa 8C: Małgorzata Podgórska

Klasa 8D: Magdalena Cagara

Klasa L1A: Łukasz Konieczka

Klasa L1S: Renata Śliwińska

Klasa L2A: Urszula Baranek

Klasa L2B: Agnieszka Szkaradek

mapka
mapka

Formularz kontaktowy:


Administratorem danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 50 M (zwana dalej „Gaudium et Studium”). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką Prywatności *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników Gaudium et Studium w związku z interesującymi mnie działaniami Gaudium et Studium związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej *


* Pole obowiązkowe

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ