top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Koszykówka dla klas 4-6
Prowadzący: Paweł Bartecki
Kontakt:

e-mail: pawelbartecki@wp.pl

telefon: 606 668 480
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny
lub mailowy oraz wypełnienie deklaracji uczestnika.

Plan zajęć:
Cena:
 60 minut zajęć - 25 zł


Termin zajęć:
Wtorek 15:00-16:00

Forma rozliczenia:
Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.

Informacja o zajęciach:
Tematyka zajęc:
* nauczanie i doskonalenie umiejętności koszykarskich
* gry i zabawy o tematyce koszykarskiej,
* kształtowanie cech motorycznych i wolicjonalnych,
* reprezentowanie szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych.
bottom of page