top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Logopedia
Prowadzący: Alina Adamska
Kontakt:alina.adamska@eduges.pl, tel.: 668 860 960


Cena:

45 minut zajęć - 90 zł

Forma rozliczenia:
 Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.
bottom of page