top of page
Kopia MAC_7991.JPG
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Prywatna Szkoła Podstawowa
Gaudium et Studium
w Poznaniu

Cambridge International School - PL 132

Dyrektor_Private High School_Piotr_Gulewicz.webp

"

Aby stworzyć szkołę na miarę najznakomitszych placówek edukacyjnych na świecie, sięgnęliśmy po najlepsze wzorce i wyznaczyliśmy sobie najwyższe cele.

 

Gaudium et Studium tworzy takie warunki, aby umożliwić osiągnięcie sukcesu każdemu uczniowi, na każdym etapie nauki.
To właśnie osiągnięty przez ucznia sukces uświadamia mu sens nauki, pozwala odkryć rolę szkoły, motywuje do pracy, wysiłku. Jeżeli miarą sukcesu są tylko oceny, to uczeń ma duże szanse, aby ograniczyć się wyłącznie do pamięciowego przyswajania wiedzy, co z kolei spowoduje jego mniej efektywny rozwój intelektualny. Jakie warunki stworzymy naszym uczniom, aby zbudować w nich poczucie własnej wartości, przekonanie o opłacalności wysiłku włożonego w rozwój
i odpowiedzialność za siebie? Odpowiedź znajdziecie Państwo
w naszej bogatej ofercie programowej.

Szkoła Gaudium et Studium to:

GES_poznan-szkola-poznan.jpg

Cambridge International School

Gaudium et Studium, jako pierwsza szkoła w Poznaniu
i dwudziesta szkoła w Polsce, otrzymała akredytację Uniwersytetu Cambridge i od września 2020 r. jest oficjalnie zarejestrowana pod numerem PL 132 jako międzynarodowa szkoła - Cambridge International School.

Rozwój artystyczny uczniów

Gaudium et Studium

Naszym celem nie jest sztuczne tworzenie z dzieci artystów, a jedynie stymulowanie ich rozwoju poprzez wielosensoryczne bodźce. Uczniowie odkrywają zdolności i pasje, dodają wiary w siebie i odwagi, stwarzają doskonałe warunki do przeżywani osobistego sukcesu, poczucia bycia dowartościowanym,

Teatr

Gaudium et Studium

GAUDIUM ET STUDIUM

To szkoła, którą pokocha każdy uczeń. To równocześnie prestiż, związany z poziomem zdobytej wiedzy i umiejętności.

001panorama biblioteka.jpg

Gaudium et Studium

Nowoczesna i wyjątkowa
szkoła 
dla kreatywnych
młodych ludzi​

Masz pytania ? 

bottom of page