top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Regulaminy
Gaudium et Studium

Przedmiotowe wymagania i kryteria oceniania

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Regulaminy obowiązujące w Gaudium et Studium

Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich.

Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w czasie przerw

Regulamin imprez masowych

Regulamin czytelni szkolnej

Regulamin świetlicy i stołówki szkolne

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin magazynu sportowego

Regulamin placu zabaw i boiska szkolnego

Regulamin krytej pływalni w Swarzędzu

Regulamin krytej pływalni w Suchym Lesie

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni techniki i plastyki

Regulamin szatni

Regulamin korzystania z zabawek przynoszonych z domu

Regulamin stroju szkolnego

Regulamin używania telefonów komórkowych

Regulamin organizacji, wyjazdu i odbioru uczniów z pływalni

Regulamin zajęć profilowanych

bottom of page