top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Rekrutacja na rok szkolny 2024/25
Gaudium et Studium
ges_poznan_podstawowka-prywatna.webp
Formularz
rekrutacyjny

Szkoła Podstawowa Gaudium
et Studium
na rok szkolny 2024/2025 przyjmuje uczniów do wszystkich klas. Klasa może liczyć od 15. do 20. osób. 

Zasady rekrutacji

Nabór uczniów do Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
Zapisy będą przyjmowane na podstawie "Karty zgłoszenia" (plik do pobrania) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą lub mailem.

 

Spotkania informacyjne

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów, zadać pytania
- zapraszamy na nasze zebrania informacyjne. Spotkania odbywają się cyklicznie
w budynku szkoły przy ul. św. Michała 50 M w Poznaniu.

Prosimy o telefon lub mail, aby zapoznać się z najbliższymi zaplanowanymi terminami prezentacji lub uzgodnić dogodną dla Państwa datę spotkania.

Warunki kwalifikacji

  1. Złożenie "Karty zgłoszenia" w sekretariacie szkoły

  2. Udział w spotkaniu prezentacyjnym szkoły

  3. Rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i rodzicami

  4. Pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej

  5. Wpłata wpisowego
     

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, wówczas dziecko zostaje przyjęte do szkoły. Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania ze szkołą umowy.

bottom of page