top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Saksofon / Klarnet / Ewi
Zajęcia: Saksofon/Klarnet/Ewi (muzyka rozrywkowa i klasyczna)
Prowadzący: Dawid Tokłowicz
Kontakt:
mail: 26davids@gmail.com
Tel: 785977969
Plan zajęć:
do indywidualnego ustalenia
Termin pierwszych zajęć:
do indywidualnego ustalenia
Cena:

30 min./ 65 zł
45 min./100 zł
60 min./130 zł

Forma rozliczenia:
Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.

Informacja o zajęciach:
Program zajęć będzie dopasowywany do preferencji ucznia, do jego zainteresowań muzycznych. Nauka poszerzona zostanie o podstawy improwizacji, kształcenie słuchu, jak również znajomość harmonii. Głównym celem zajęć jest jednak wprowadzenie ucznia w świat muzyki, rozwinięcie wrażliwości u dziecka.
Informacja o prowadzącym:
Jestem absolwentem I i II st. w klasie saksofonu, w tym ostatnie 3 lata w klasie saksofonu jazzowego. Byłem prowadzony muzycznie przez znakomitego saksofonistę: mgr Jarosława Wachowiaka, u którego naukę zakończyłem z oceną celującą. Aktualnie jestem studentem drugiego roku Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej na Akademii Muzycznej w Poznaniu.
bottom of page