top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Tenis - nauka gry
Prowadzący: Jacek Hejnowski
Kontakt:
mail: hejnowscy@interia.pl
Tel: 505-959-852

 
Plan zajęć:
Cena:
45 minut zajęć - 45 zł
Forma rozliczenia:
Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.

Informacja o zajęciach:
Realizuję naukę tenisa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu nowoczesnej metody nauczania opartej na programie ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisa), której głównym założeniem jest zapewnienie przyjemności z gry i rywalizacji na korcie już od pierwszych treningów. Dzięki takiej metodzie tenis staje się dla dzieci zabawą i w niedługim czasie pasją życiową. W procesie nauczania oprócz nowej metodyki, daję uczniom możliwość gry na dostosowanym do ich potrzeb sprzęcie (rodzaj piłek, wielkość rakiet oraz boiska).
Metody nauczania którymi się posługuję stosowane są obecnie we wszystkich czołowych (tenisowych) państwach świata. Nie koncentrują się one na kształtowaniu idealnej techniki wykonywanych uderzeń, ale na kompleksowym rozwijaniu różnorodnych umiejętności taktycznych, samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, oraz na doskonaleniu zdolności motorycznych, w tym zwłaszcza koordynacji.
 
Informacja o prowadzącym:
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, instruktorem tenisa, byłym zawodnikiem, od 2008 r. zajmuję się pracą
z dziećmi.
bottom of page