top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Zajęcia profilowane
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Prowadzący:
Anita Zakrzewska, Katarzyna Górska

Cena:

Cena za jedne zajęcia indywidualne wynosi 72 złote za 45 minut zajęć.
Cena za jedne zajęcia w grupie dwuosobowej 53 złote za 45 minut zajęć.


Forma rozliczenia:
 Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.
bottom of page