top of page
AdobeStock_547182145.webp

Szkoła Podstawowa
Gaudium et Studium w Łodzi

HelloŁÓDŹ

STARTUJEMY

w ŁODZI

Odwiedź nas!
Dni otwarte

21 maja

Zapraszamy na dni otwarte 21 maja

Informujemy, że udział w spotkaniu prezentacyjnym jest jednym
z warunków przyjęcia dziecka do szkoły.

STARTUJEMY WE WRZEŚNIU 2024

Wprowadzamy się do willi Ludwika Grohmana
Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium,
to jedna z najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

Nowoczesna, innowacyjna szkoła, której zespół placówek (od przedszkola do liceum) liczy obecnie ponad 1000 uczniów.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dla klas 0,1, 2 i 3

Prywatna Szkoła Podstawowa
Gaudium et Studium


w historycznym i wyjątkowym
budynku willi
Ludwika Grohman
a
Ulica: Tylna  9/11 Łódź
IMG_4955.jpg

HelloŁÓDŹ

Realizacja i nauczanie przedmiotów wg programu
Cambridge International School

Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium,
otrzymała akredytację Uniwersytetu Cambridge i od września 2020 r. jest oficjalnie zarejestrowana pod numerem PL 132
jako międzynarodowa szkoła - Cambridge International School.

Co nas wyróżnia?

Aby stworzyć szkołę na miarę najznakomitszych placówek edukacyjnych na świecie, sięgnęliśmy po najlepsze wzorce
i wyznaczyliśmy sobie najwyższe cele.

Gaudium et Studium zatem to nowoczesna dydaktyka,
która oprócz budowania podstaw wiedzy, kładzie duży nacisk
na kształtowanie umiejętności, interpretację informacji szczegółowych, rozumienie zagadnień, intelektualną
kreatywność i samodzielność.

To również biegła znajomość języka angielskiego oraz podstawy języka hiszpańskiego lub niemieckiego.
piotr_gulewicz_dyrektor_gaudium_et_studi
Piotr Gulewicz

Dyrektor szkół
Gaudium et Studium

01

Wysoki poziom nauczania języka angielskiego (w języku angielskim jest prowadzonych 9-12 h lekcji
w tygodniu)

02

Brak zadań domowych,
brak ocen - tradycyjny system oceniania zamieniony
na zdobywanie kompetencji.

03

Autorskie materiały dydaktyczne 
oraz nauka oparta na współpracy

uczniów i nauczycieli.

04

Dodatkowe języki: hiszpański lub niemiecki oraz bogaty wybór zajęć dodatkowych: szachy, taniec, teatr, kaligrafia, pływanie wpisane
w program nauczania

ges_poznan_podstawowka-prywatna.webp
W Gaudium et Studium strojem obowiązującym jest mundurek
w naszej szkole zwany kolekcją szkolną, która dzielimy na strój codzienny i strój galowy.

Efektywna
nauka

Stosujemy system zbliżony do systemu fińskiego, gdzie uczeń
nie jest przeładowany nauką
i zadaniami domowymi.

Doskonałe wyniki 

uczniów

Szkoła co roku może poszczycić się niezwykłymi wynikami nauczania, który osiąga tylko kilka procent szkół w kraju.

Sprawdź
nasze wyniki

Aktualne i historyczne wyniki egzaminu 8 klasisty uczniów Gaudium et Studium

zobacz >

MAC_7280.jpg

Gaudium et Studium to  wielkie  spektakle teatralne wystawiane 
przez uczniów dwa razy 
w roku. 

wykazd_gaudium3.webp

Gaudium et Studium to obowiązkowe  5-dniowie wyjazdy na Białą i Zieloną  szkołę realizowane podczas roku  szkolnego.

Postawy i wartości
jakie chcemy zaszczepić
młodym ludziom

/ Wszechstronnie rozwija swoje
zainteresowania /

 

/ Jest zdyscyplinowany, obowiązkowy, poważnie
i świadomie podchodzi do zadań i pełnionych ról /

/ Przestrzega ogólnie przyjętych norm
moralnych i społecznych / 

/ Jest człowiekiem otwartym i szczerym, prawdomównym, sprawiedliwym, tolerancyjnym,

wrażliwym na potrzeby i krzywdy drugiego człowieka /

/ Świadomie dba o swoje zdrowie fizyczne
i psychiczne, jest gotowy do niesienia pomocy innym / 

Dni otwarte
Gaudium et Studium 
w Łodzi

HelloŁÓDŹ

Informujemy, że udział w spotkaniu prezentacyjnym
jest jednym z warunków przyjęcia dziecka do szkoły.

Dni otwarte to doskonała okazja, aby sprawdzić, jak wygląda nauka w Gaudium et Studium, poznać nauczycieli, dowiedzieć się więcej o naszych autorskich programach nauczania.
Rodzice będą mieli okazję zadać pytania na temat programu Cambridge realizowanego w naszej szkole oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji.

To również możliwość obejrzenia budynku
szkoły oraz otoczenia.

Masz Pytania?
Skontaktuj się z Nami

tel. +48 600 888 610
e-mail: sekretariat.lodz@eduges.pl 

Dni Otwarte

ul. Tylna 9/11, Łódź

Willa Ludwika Grohmana

  • Facebook
  • Instagram

21 maja | 2024

godz. 17.30

Zapisz się na Dzień Otwarty
Termin Dni Otwartych

Dziękujemy za zgłoszenie!
Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Rekrutacja do Gaudium et Studium

Szkoła Podstawowa Gaudium
et Studium
na rok szkolny 2023/2024 przyjmuje uczniów do wszystkich klas. Klasa może liczyć od 15. do 20. osób. 

Zasady rekrutacji

Nabór uczniów do Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium w Łodzi
odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
Zapisy będą przyjmowane na podstawie "Karty zgłoszenia" (plik do pobrania) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą lub mailem.

 

tel. +48 600 888 610
e-mail: sekretariat.lodz@eduges.pl 

Warunki kwalifikacji

  1. Złożenie "Karty zgłoszenia" w sekretariacie szkoły

  2. Udział w spotkaniu prezentacyjnym szkoły

  3. Rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i rodzicami

  4. Pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej

  5. Wpłata wpisowego
     

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, wówczas dziecko zostaje przyjęte do szkoły.
Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani
do podpisania ze szkołą umowy.

Formularz
rekrutacyjny

Szkoła Podstawowa Gaudium
et Studium
na rok szkolny 2024/2025 przyjmuje uczniów do wszystkich klas. Klasa może liczyć od 15. do 20. osób. 

Rozwój intelektualny i kulturalny

W Gaudium et Studium dajemy dziecku możliwość dotknięcia jak największej ilości płaszczyzn, dyscyplin i dziedzin życia, aby mogło odnaleźć swoje pasje. One przecież uwarunkują osiągnięcie sukcesu
w dorosłym życiu. W szkole uczniowie mają do dyspozycji 29 zajęć pozalekcyjnych

KULTURA

Zajęcia teatralne, muzyczne i artystyczne

ges_teatr.webp

SPORT

Tenis, sporty grupowe

i lekkoatletyka dostępne na terenie szkoły

WYJAZDY

Regularne wyjścia do teatru, muzeów oraz wyjazdy edukacyjne

Nauka w Gaudium et Studium

Co można zyskać?

Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, sportowych i naukowych. 
Program Cambridge International School - to wyjątkowe możliwości
i światowej klasy program nauczania.
Doskonałe warunki lokalowe gwarantujące uczniom kreatywne środowisko do nauki oraz pełne bezpieczeństwo.

9

Stanin, który szkoła uzyskuje w egzaminach ósmoklasistów 

89

% uczniów, uzyskuje najwyższy poziom
(9 stanin) w egzaminach ósmoklasistów

91

średni % absolwentów, którzy dostają się do szkół pierwszego wyboru

5

Nauczane języki: j.polski, j.angielski, j.hiszpański, j.niemiecki, j.francuski

liceum_ges_privat_poznan.webp
W Gaudium et Studium uczeń ma do dyspozycji ogromny wachlarz możliwości.
_db_2581_edited.jpg

HelloŁÓDŹ

Willa 
Ludwika Grohmana
Gaudium et Studium to nowoczesna baza lokalowa wyposażona w pracownię informatyczną, tablice multimedialne, salę sportową, kuchnię, bogaty
zestaw pomocy dydaktycznych, plac zabaw,
boisko, teren zielony.
bottom of page